วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 09:35 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 16.02 น.

องพจนกรโกศล.ดร.พิสิษฐ เถี่ยนบ๊าว พระนักพัฒนา “วัดธรรมปัญญารามบางม่วง”

 

 

♦♦♦ พระดร.พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว หรือ พระครู องพจนกรโกศล เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์  ผู้นำสายธารแห่งธรรม พระนักพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมสาธารณสุขสงเคราะห์  เป็นคนบ้านฟากเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย  บรรพชาและเรียนหนังสือตั้งแต่อายุ 13 ปี ที่วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย ได้อุปสมบทในนิกายมหายาน(ญวน) จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย พระ ดร.พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว(สกุลเดิม ศรีวิชา)ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชทินนาม “องพจนกรโกศล” มีตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง

           

 

♦♦♦ พระครู องพจนกรโกศล มุ่งมั่นทุ่มเททำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสื่อหลากหลายทุกประเภท ผลงานเป็นที่ประจักแก่สาธุชนทั่วสารทิศทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ “รายการเสียงธรรมจากมหายาน” หนึ่งในรายการดีๆมีสาระควบคู่วัฒนธรรม ศาสนา และสาธารณะประโยชน์สู่สังคม จากวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตำบลบางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดำเนินรายการนี้มากว่า 20 ปี พระดร.พิสิษฐ์ เถียนบ๊าว  ได้จัดสร้างพระยูไลไภษัชคุรุพุทธเจ้าองค์ใหญ่ สูง 5 เมตร หน้าตัก 112 นิ้วประดิษฐานที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชา และ “สร้างพระยูไลไภษัชคุรุพุทธเจ้า” ขนาดบูชา 12 นิ้ว 85 องค์ มอบให้สถานพยาบาล 85 แห่งทั่วประเทศ ท่านยังได้สร้างพระยูไลไภษัชคุรุพุทธเจ้า ขนาดบูชาหน้าตัก 12 นิ้ว 9 นิ้ว และ 1 นิ้วเนื้อเงินยวงใช้มวลสารอย่างเดียวกับพระประธานวัดธรรมปัญญารามบางม่วง และ “สร้างพระแม่กวนอิมปางเสวยสุข” ความยาว 21 เมตร สูงจากพื้นดิน 8 เมตร ประดิษฐานเหนือมหาวิหารถ้ำโพธิสัตว์ บำเพ็ญ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง และ สร้างพระแม่กวนอิมปางเสวยสุข ขนาดบูชา 12 นิ้ว 9 นิ้วและขนาด 1 นิ้ว พระครูองพจนกรโกศล หรือพระ ดร.พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว ได้อธิษฐานจิตพร้อมพระเถระเจริญพระพุทธมนต์ สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

           

 

 

 

♦♦♦ พระ ดร.พิสิษฐ์  เถี่ยนบ๊าว เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง เป็นพระนักพัฒนา สร้างถาวรวัตถุไว้ในพุทธศาสนา งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสานสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศเพื่อสร้างโอกาสให้กับอนุชนรุ่นหลัง และท่านยังเป็นผู้เสริมสร้างวัฒนธรรมสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และตอบแทนบุญคุณแผนดินเกิด จัดโครงการมอบโคกระบือให้กับปศุสัตว์จังหวัดเลยเพื่อมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่

 

 

♦♦♦  องพจนกรโกศล หรือพระ ดร.พิสิษฐ์  เถี่ยนบ๊าว จัดงานประจำปี วัดธรรมปัญญารามบางม่วงช่วงเดือน 7 วันที่ 22 – 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 จัดพิธีกงเต๊กรวมญาติ – ไทยทานทิ้งกระจาดแจกทานให้กับผู้ยากไร้  ท่านใดประสงค์ร่วมบุญสอบถามได้ที่ 085 – 1779169   บูชาพระยูไลไภษัชคุรุพุทธเจ้า และ พระแม่กวนอิมปางเสวยสุขได้ที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตำบลบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐมแห่งเดียวเท่านั้น