วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 01:03 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันอาทิตย์ ที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2563, 11.39 น.

งานกฐินวัดป่าเกาะแหลมปี63 รับพระปิดตาอุตตโมมหาโภคทรัพย์

♦♦♦ “พระภควัมบดี” เป็นพระอรหันต์สมัยพุทธกาล มีพุทธลักษณะงดงามละม้ายคล้ายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อัครสาวกรูปหนึ่งที่เพียบพร้อมไปด้วยความเฉลียวฉลาด สามารถอธิบายธรรมได้เยี่ยมยอดกว่าพระสาวกองค์อื่นๆ พระภควัมบดี ถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์-ปุโรหิต แห่งเมืองอุเชนี มีวรรณะงดงามดังทอง จึงได้รับการขนานนามว่า “กาญจน” ได้ศึกษาไตรเทพจนเจนจบ และเป็นพราหมณ์ปุโรหิตแทนบิดาในสมัยพระเจ้าจันทร์ปัตโชติ ต่อมาได้ฟังธรรมในสำนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดความเลื่อมใสและศึกษาธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์  “เอหิภิกขุสัมปทา” พระพุทธเจ้าบวชให้ พระภควัมบดีมีความเป็นเลิศทางการย่อพระธรรมคัมภีร์ให้สั้นลง และอธิบายความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างละเอียดแจ่มแจ้ง

 


♦♦♦ พระภควัมบดีมีรูปร่างและผิวกายงดงามมาก จนได้ชื่อว่า  “ภควัมปติ” อันมีความหมายว่าผู้มีความงามละม้ายเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยเหตุที่ทำให้ผู้คนเข้าใจผิดอยู่เนืองๆ แม้เทวดายังสรรเสริญ เห็นว่า หากปล่อยไว้ต่อไปจะเป็นการไม่สมควร หรือเกิดความมัวหมองต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นได้ ดังนั้น พระภควัมบดีจึงอธิษฐานจิต ให้ร่างกลายเปลี่ยนเป็นอ้วน เตี้ย พุงพลุ้ย ดูน่าเกลียด จวบจนนิพพาน อันมีความหมายที่กล่าวถึง “พระสังกัจจายน์” อันเป็นที่รักใคร่นิยมยินดี เต็มไปด้วยลาภสักการะสรรเสริญ

 


     

♦♦♦ ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าออกเดินทางไปเพื่อแสดงธรรม ซึ่งครั้งนั้นมีพระสาวกเป็นจำนวนมากเดินทางตามไปด้วย แม้จะมีระยะทางไกลใช้เวลาหลายพรรษา ต้องผ่านในสถานที่อันตรายต่างๆพระภควัมบดีได้นั่งสมาธิทางใน โดยใช้มือทั้งสองปิดตา เพื่อหาสาเหตุ จนกระทั่งพบว่า ในอดีตชาติ ท่านได้เกิดเป็นชายผู้หนึ่ง ที่มีความรู้แตกฉานในการรักษาโรคต่างๆ และเป็นผู้เสียสละในการรักษาผู้ป่วย ไม่ยึดติดเงินทอง ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ชาตินี้มีแต่ผู้รักใคร่ มีปัญญาที่เฉียบแหลม และมีผู้ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

 


    

♦♦♦ ด้วยเหตุที่พระภควัมบดีได้นั่งสมาธิทางใน จึงเป็นที่มาของ "ปางเข้านิโรธสมาบัติ" หรือ "พระปิดตา" ที่เห็นในปัจจุบัน  โบราณจารจึงได้จำลองลักษณะแห่งพระภควัมบดีในรูปพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ ในรูปแบบ “พระปิดตา” หรือ “พระภควัมบดี” หลวงพ่อสมัย สุจิตโตเจ้าอาวาส วัดป่าเกาะแหลม ต.บึงปรือ องเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา  พระเกจิอาจารย์ผู้มีศีลสมาธิปฏิบัติงดงงามได้มอบหมายให้ให้คุณนิพนธ์ ระยองรีไซเคิล จัดสร้าง “พระปิดตาอุตตโม มหาโภคทรัพย์” เพื่อมอบเป็นทีระลึกงานกฐินสามัคคีวัดป่าเกาะแหลม ประจำปี 2563


   

 

♦♦♦ คุณนิพนธ์ ระยองรีไซเคิล ประธานจัดสร้างพระปิดตาอุตตโม มหาโภคทรัพย์ จัดพิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ที่วัดป่าเกาะแหลม อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.19 ฤกษ์มงคล บวงสรวงชุมนุมเทวดา อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ บารมีครูอาจารย์ เมตตาประทานพร  คุณนิพนธ์ระยองรีไซเคิล จุดธูปเทียน เครื่องบวงสรวงบูชาเทวดานพเคราะห์  เวลา 13.19 น. หลวงพ่อสมัย สุจิตโตถวายพวงมาลัยบูชาครูอาจารย์ ถวายหลวงปู่สุข วัดหนองฆ้อ  เจิมเทียนชัย เทียนวิปัสสี และจุดเทียนชัย คุณนิพนธ์ระยองรีไซเคิล จุดเทียนบาตรน้ำพุทธมนต์ หลวงพ่อสมัย หลวงปู่สุข วัดหนองฆ้อ เวลา 15.15 น.หลวงปู่สุข วัดหนองฆ้อดับเทียนชัย หลวงพ่อสมัย สุจิตโตแจกวัตถุมงคลผู้ไปร่วมพิธี

 


    

♦♦♦ “ที่ระลึกงานกฐินประจำ ปี 2563 วัดป่าเกาะแหลม” ผู้ร่วมบุญได้รับพระปิดตาอุตตโม มหาโภคทรัพย์ ด้วยความเมตตาจากหลวงปู่สุข วัดหนองฆ้อ ให้ชนวนมวลสาร  ชุดชินบัญชร ฉลองครบ ๗ รอบ และมวลสาร พระผงขุนแผนพรายกุมารในการจัดสร้าง หลวงพ่อสมัยเมตตามอบชนวนมวลสาร  หนุมานไหว้ ครู ผงพุทธคุณ 108 เกษา พระปิดตตาอุตตโม มหาโภคทรัพย์ จึงนับได้ว่ามีคุณวิเศษ ทางด้านเมตตา มหานิยมโภคทรัพย์ เรียกทรัพย์ แคล้วคลาด ปลอดภัย พระปิตตารุ่น ถือได้ว่า เป็นรุ่น คู่บารมี   “หลวงพ่อสมัย วัดป่าเกาะแหลมศิษย์สืบทอดพุทธาคมสายหลวงพ่อคูณ หลวงพ่อแช่ม  หลวงปู่สุข วัดหนองฆ้อศิษย์สืบทอดวิทยาคม หลวงปู่ทิม หลวงปู่แก้ว หลวงปู่ลัด   พระเกจิทั้งสองรูปจึงจัดเป็นพระคณาจารย์ที่โด่งดังในยุคนี้ วัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

 

 

♦♦♦  “พระปิตตาอุตตโม มหาโภคทรัพย์”( หลวงพ่อสมัย หลวงปู่สุข) เปิดให้จองร่วมบุญงานกฐิน ปี 2563 วัดป่าเกาะแหลมหมดภายในหนึ่งชั่วโมงจึงเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่น่าเก็บสะสมในกลุ่มของลูกศิษย์ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่หลวงพ่อสมัยท่านได้เมตตาออกแบบ อักขระเลขยันต์ บรรจุลงในองค์พระปิดตา และได้รับความเมตตา จากหลวงปู่สุข ร่วมนั่งปรกอธิฐานจิต คู่ จึงเป็นที่มา ตำนานพระภควัมบดี ปิตตาอุตตโม มหาโภคทรัพย์คู่บารมี   สร้างหลากหลายเนื้อ เช่น เนื้อดิน 7 ป่าช้า ชานหมาก เหล็กน้ำพี้ เมฆพัตร เนื้อว่าน ต่างๆ ผู้สนใจร่วมบุญงานกฐินสามัคคีวัดป่าเกาะแหลม “หลวงพ่อสมัย” สอบถามร่วมบุญรับวัตถุมงคล โทร. 097-3580896