วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 02:41 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563, 11.52 น.

๑๑๘ ปีกรมชลปลุกเสกเหรียญเจริญพรบน-เสมา 8 รอบ สมเด็จพระมหารัชมังคลมุนีจุดเทียนชัย

♦♦♦ คุณธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า เนื่องในโอกาส ๑๑๘ ปี กรมชลประทาน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  คุณพิศาล เตชะวิภาค ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย  ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ไปร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงรับมอบชนวนมวลสารการจัดสร้างวัตถุมงคล ๑๑๘ ปี กรมชลประทาน จากท่านเจ้าอาวาสวัดละหารไร่ท่านได้เมตตาอนุญาตให้จัดสร้างเหรียญเจริญพรบน รุ่น 2 เหรียญเสมาแปดรอบ รุ่น 2 และเหรียญนาคปรกรุ่น 2 หลวงปูทิม อิสริโก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 ที่มณฑลพิธีวัดละหารไร่

 

 

♦♦♦ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ๑๑๘ ปี กรมชลประทาน อันประกอบด้วย  เหรียญเจริญพรบน-เหรียญเสมา 8 รอบ หลวงปู่ทิม อิสริโก ณ พระอุโบสถวัดละหารไร่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ในโอกาสครบรอบ ๑๑๘ ปี กรมชลประทาน ช่วงเช้าเวลา 9.00 น.พิธีบวงสรวง ประธานฝ่ายฆราวาสและผู้มีเกียรติถึงมณฑลพิธี เวลา 9.29 น.ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาฤกษ์ อาจารย์ชินพร สุขสถิตทำพิธีเปิดฟ้าเปิดดิน อัญเชิญญาณบารมีหลวงปู่ทิม คณะพราหมณ์ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

           

 

♦♦♦  ช่วงบ่าย พิธีมหาพุทธาภิเษก เริ่มเวลา 13.09 น. พระมหานาค 4 รูปสวดพระคาถาพุทธาภิเษก พระเกจิคณาจารย์ดังทั่วประเทศนั่งปรกอธิษฐานจิต เวลา 13.29 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลมุนี(เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม จุดเทียนชัย พระมหานาค 4 รูป เจริญพระคาถาพุทธาภิเษก สมเด็จพระมหารัชมังคลมุนีและ พระเกจิคณาจารย์ดังทั่วประเทศนั่งปรกอธิษฐานจิต เวลา 17.00 น.ดับเทียนชัยเป็นเสร็จพิธี