วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 05:59 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 21.05 น.

กฐินสามัคคีถวาย 14 สำนักสงฆ์” ปันน้ำใจให้น้อง “พระครูปลัดวิทยา”

 

 

♦♦♦ พระครูปลัดวิทยา ฐานธมฺโม(หลวงพี่เล็ก)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ประธานโครงการปันน้ำใจให้น้อง กล่าวว่า ชมรมจิตอาสาฯหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ จ.นครปฐม และ โครงการปันน้ำใจให้น้อง วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม ร่วมกันไปทอดกฐินสามัคคี สำนักสงฆ์บ้านหม่องกั๊ว .แม่จัน .อุ้มผาง จังหวัดตาก และถวายผ้ากฐินสามัคคี 14 สำนักสงฆ์ในถิ่นทุระกันดาน จังหวัดตาก พร้อมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค และแจกเครื่องอุปโภคบริโภคโรงเรียนและอนามัย ประกอบด้วย สำนักสงฆ์บ้านกุยเลอตอ สำนักสงฆ์บ้านกุยต๊ะ สำนักสงฆ์บ้านกุยเดลอะ สำนักสงฆ์บ้านพอกระทะ สำนักสงฆ์บ้านหม่องกั๊ว สำนักสงฆ์บ้านยูไน้ สำนักสงฆ์บ้านกรูโบ สำนักสงฆ์บ้านแม่จันทะ สำนักสงฆ์บ้านตะละโค่ง สำนักสงฆ์บ้านทิปาเก สำนักสงฆ์บ้านทิปาเกบน สำนักสงฆ์บ้านช่องแป๊ะ สำนักสงฆ์บ้านเกริงปะตีคลี่,ป่า และสำนักสงฆ์บ้านเกริงปะตีคลี่,บ้าน  วันที่ 26  ออกเดินทางจากวัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐมไปอำเภออุ้มผาง พักค้างที่สำนักสงฆ์บ้านหม่องกั๊ว วันที่ 27 ตุลาคม 63 จัดเลี้ยงอาหารนักเรียนและชาวบ้านที่โรงเรียนบ้านหม่องกั๊ว และทอกกฐินสามัคคีถวาย 14 สำนักสงฆ์ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ชาวบ้าน โรงเรียน และอนามัยทั้ง 14 แห่ง ที่สำนักสงฆ์บ้านหม่องกั๊ว และเดินทางไปมอบเครื่องอุปบริโภคให้ที่ทำการอุทยานน้ำตกทีลอซูอีกด้วย

 

 

 

♦♦♦ ผู้ประสงค์จะร่วมทอดกฐินสามัคคีถวาย 14 สำนักสงฆ์ โครงการปันน้ำใจให้น้องเชิญร่วมสร้างทานบารมีกับหลวงพี่เล็ก หลวงพี่ต้นวัดกลางบางแก้วโดยบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคได้ที่กระโจมแตรวัดกลางบางแก้วตั้งแต่วันนี้ โทร. 061-2931162 พระครูปลัดวิทยา ฐานธมฺโม  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว ประธานโครงการปันน้ำใจให้น้องได้อนุโมทนาบุญมาด้วยว่า “ ขอให้ญาติโยมเจริญสุข เจริญลาภ  ด้วยบารมีหลวงปู่บุญ-หลวงปูเพิ่ม-หลวงปู่เจือ คุ้มครองลูกหลานและเจ้าภาพที่ร่วมบริจาคเสื้อผ้า ของใช้ ขนม ปลากระป๋อง ยารักษาโรคและอื่นมาในวาระโอกาสนี้ด้วย

 

 

♦♦♦ พระครูปลัดวิทยา ฐานธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว กล่าวเสริมว่า วัดกลางบางแก้วกำหนดทอดกฐินสามัคคีวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 63  มีคุณโยมจรินทร์และคุณโยมยุพิน พูลสุขโข  บริษัทน้ำมันพืชไทยเป็นประธานทอดกฐินปีนี้ ถวายผ้ากฐินเวลา 9.39 น.ณ อุโบสถวัดกลางบางแก้ว เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล ผู้ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีวัดกลางบางแก้ว 100 บาท ได้รับเหรียญเม็ดแตงเสาร์ 5 มหามงคลหลวงปู่บุญ ครบ 85 ปี ปลุกเสกเมื่อ 28 มีนาคม 63 สอบถามแจ้งความประสงค์ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดกลางบางแก้วได้ที่ พระครูปลัดวิทยา 087-5289555 และพระอาจารย์ต้น 085-4030465