วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 16:51 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันอาทิตย์ ที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 09.42 น.

เหรียญโล่ห์ท้าวสหับดีพรหม “รุ่นสำเร็จทุกประการ” อธิษฐานจิต ณ.วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

          

 

♦♦♦ “ศุภฤกษ์ สุขเจริญสมบัติ” หรือ “เล็ก เจริญนคร” ผู้จัดสร้างเหรียญโลห์ท้าวสหับดีพรหมในนามของชมรมกลุ่มสยามวัตถุมงคลกล่าวว่า จัดสร้าง“เหรียญโล่ห์ ท้าวสหับดีพรหม” เพื่อนำรายได้จากการเช่าบูชาวัตถุมงคลในชุดนี้ส่วนหนึ่งไปสมทบทุน ค่ายารักษาและอาหารน้องหมาน้องแมว "ป้าจุ๊ บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจรจัด" อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี การจัดสร้างเหรียญ โล่ห์ท้าวสหับดีพรหม ผู้เป็นอธิบดีของโลกและเป็นผู้อาราธนาธรรมหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาบัวสามเหล่า และเป็นต้นกำเนิดของคำอาราธนาธรรม “พฺรหฺมา จ โลกาธิปติฯ” เป็นคำเรียกพระพรหมในศาสนาฮินดู ซึ่งนับถือว่าเป็นพระผู้สร้างโลกและจักรวาล และมีเพียงพระองค์เดียว

 

 

 

♦♦♦ “เหรียญโล่ห์ท้าวสหับดีพรหม รุ่น “สำเร็จทุกประการ” ท่านเจ้าคุณพระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (เจ้าคุณสวง ยุตฺตธมฺโม) รองเจ้าอาวาส  วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้เมตตาอธิษฐานจิตเสกเดี่ยว เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ฌ.วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯและยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสมชาย พุทฺธสโร  เจ้าอาวาสวัดโพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พระเกจินักพัฒนา ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา ท่านเป็นศิษย์เอกเพียงหนึ่งเดียวที่สืบทอดวิทยาคมของ หลวงพ่อแจ๋ ติสสโร อดีต เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์  ท่านได้เมตตาจารอักขระยันต์ลงบนแผ่นโลหะศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปหลอมเป็นมวลสารชนวนในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วย

 

 

♦♦♦ หลวงพ่อสมชาย เจ้าอาวาสวัดโพรงอากาศ ได้ เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเสก เหรียญโล่ห์ท้าวสหบดีพรหมนี้ อีก 1 วาระ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เพื่อเสริมบารมีเหรียญรุ่นนี้ให้เข้มขลังมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เหรียญท้าวสหัมบดีพรหม บางส่วนนี้ ได้รับความเมตตาจาก ท่านอาจารย์วันชัย ตันติสิรินันท์ ซึ่งเป็นศิษย์สายตรงของท่านอาจารย์เฮง ไพรวัลย์หลวงปู่สี วัดสะแก อยุธยา สืบทอดมาจากรุ่นคุณปู่ ร.ต.อนันต์ ตันติสิรินันท์ ท่านเป็นศิษย์เอกของท่านอาจารย์เฮง ซึ่งเป็นฆราวาสเรืองอาคมทางด้านการสักเสกเลขยันต์และเข็มทองคะนองฤทธิ์ ท่านได้ลงอักขระจารอาคม ลงบนเหรียญบางส่วนให้ด้วย จึงทำให้เหรียญท้าว สหับดีพรหม รุ่น สำเร็จทุกประการนี้ เปี่ยมล้นมากพุทธคุณ ครบทุกด้าน

 

 

♦♦♦ เหรียญท้าวสหับดีพรหม “รุ่น สำเร็จทุกประการ” มีจำนวนการสร้างดังนี้ (1) เหรียญโล่ห์ใหญ่ท้าวสหับดีพรหม เนื้อทองคำ จำนวน 9 เหรียญ น้ำหนัก 15.2 กรัม  ทุกเหรียญมีตอกโค้ตและหมายเลข กำกับ ราคาจอง 49,999 บาท  (2) เหรียญโล่ห์เล็กท้าวสหับดีพรหม เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง 19 เหรียญมี ตอกโค๊ตและหมายเลข กำกับ น้ำหนัก 3.4 กรัม ราคาจอง 19,999 บาท (3) เหรียญโล่ห์ใหญ่ ท้าวสหับดีพรหมเนื้อเงิน จำนวน 99 เหรียญมี ตอกโค๊ตและหมายเลข กำกับ ราคาจอง 1,999 บาท (4) เหรียญโล่ห์เล็กท้าวสหับดีพรหมเนื้อเงิน จำนวน 222 เหรียญ มีตอกโค๊ตและมีหมายเลขกำกับ ราคาจอง 999 บาท (5) เหรียญ โล่ห์ใหญ่ ท้าวสหัมบดีพรหม เนื้อฝาบาตร หน้ากากเงินแท้ จำนวน 499 เหรียญ มีตอกโค๊ตและหมายเลขกำกับ 499 บาท (6) เหรียญโล่ห์ใหญ่ท้าวสหัมบดีพรหม เนื้อสัตตะ หน้ากากฝาบาตร จำนวน 499 เหรียญมีตอกโค๊ตและหมายเลขกำกับ ราคาจอง 499 บาท (7) เหรียญโล่ห์ใหญ่ ท้าวสหับดีพรหม เนื้อฝาบาตร จำนวน 1,999 เหรียญ มีตอกโค๊ต กำกับ ราคาจอง 299 บาท( 8) เหรียญโล่ห์ใหญ่ท้าวสหับดีพรหมเนื้อสัตตะ จำนวน 1,999 เหรียญ มีตอกโค๊ตกำกับ ราคาจอง 299 บาท( 9)เหรียญโล่ห์เล็กท้าวสหับดีพรหม เนื้อฝาบาตร จำนวน 2,999 เหรียญ มีตอกโค๊ตกำกับ ราคาจอง 199 บาท (10) เหรียญโล่ห์เล็กท้าวสหับดีพรหม เนื้อสัตตะ จำนวน 2,999 เหรียญ มีตอกโค๊ตกำกับ ราคาจอง 199 บาท