วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 17:49 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564, 17.32 น.

“หลวงปู่พัฒน์” วัดห้วยด้วนสร้างวิทยาลัยสงฆ์ รุ่นเจริญพร รวย รวย รวย มหาเศรษฐี

 

 

♦♦♦ ศาสตราจารย์ พระมหาบุญเลิศ อินทปัญฺโญ รักษาการปผู้อำนวยการ มจร. วัดไร่ขิงกล่าวว่า “วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี” วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม จัดตั้งเป็นวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2560 ก่อนหน้านี้มีฐานะเป็นหน่วยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยหรือ มจร. พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล(แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ได้สานงานต่อสามารถตั้งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ปัจจุบันมีพระสงฆ์องค์เณรเป็นนิสิตประมาณประมาณ 500 รูปมุ่งเน้นเป็นวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นช่วยเหลื่อผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาสทางการศึกษาให้เขาเรียนฟรีถึงปริญญาตรีและต่อปริญญาโทได้ ท่านเจ้าคุณแย้ม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงจึงจัดสร้างอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ด้วยความเมตตาจากหลวงปู่พัฒน์วัดห้วยด้วน

 

 

♦♦♦ “หลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน(วัดธารทหาร) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ปัจจุบันอายุ 99  ปี พระเกจิคณาจารย์ที่โด่งดังในยุคนี้เป็นที่ศรัทธาของสาธุชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเมตตาสนับสนุนด้านการศึกษาของพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพระศาสนาจึงให้วัดไร่ขิงจัดสร้างเหรียญหลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม รุ่น เจริญพร รวย รวย รวย มหาเศรษฐี นำรายได้ไปสมทบสร้างอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ตามความประสงฆ์ของท่านเจ้าคุณแย้มหรือพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประธานจัดสร้างอาคารเรียนหลังนี้

 

 

♦♦♦ “เหรียญหลวงปู่พัฒน์ รุ่นเจริญพร รวย รวย รวย มหาเศรษฐี รายได้สมทบสร้างอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จัดสร้าง 3 พิมพ์ เหรียญรูปไข่ เหรียญโล่ และ เหรียญแมงกะบี้ ประกอบด้วยเนื้อต่างๆดังนี้ (1)เนื้อเงิน คุ้ยลงยาราชาวดีสี่สีพื้นเขียว (2) เนื้ออัลปาก้า คุ้ยลงยาราชาวดี สี่สีพื้นชมพู (3)  เนื้อนวโลหะ คุ้ยลงยาราชาวดี สี่สีพื้นส้ม (4) เนื้อฝาบาตร คุ้ยลงยาสีม่วง (5) เนื้อชนวน หน้ากากอัลปาก้า (6-13) เนื้อชนวน ลงยาพื้นแดง ลงยาพื้นเขียว ลงยาพื้นนำเงิน ลงยาขอบแดงโบว์เขียว ลงยาขอบน้ำเงินโบว์แดง ลงยาขอบเขียวโบว์น้ำเงิน  ลงยาจีวรส้ม ลงยาจีวรเหลือง (14-16) เนื้อฝาบาตร ลงยาขอบเขียวโบว์แดง ลงยาขอบฟ้าโบว์เขียว ลงยาขอบขาวโบว์น้ำเงิน (17-20) เนื้อแร่ คุ้ยลงยาราชาวดี สี่สีพื้นแดง  ลงยาขอบแดงโบว์น้ำเงิน ลงยาขอบเขียวโบว์แดง ลงยาขอบน้ำเงินโบว์เขียว (21-43) เหรียญโล่ เนื้อเงิน คุ้ยลงยาพื้นแดงขอบน้ำเงิน เนื้ออัลปาก้าคุ้ยลงยาพื้นน้ำเงินของแดง เนื้อนวะ คุ้ยลงยาพื้นเขียวขอบชมพู เนื้อฝาบาตร ลงยาลายเสือพื้นแดง เนื้อฝาบาตร คุ้ยลงยาพื้นม่วง เนื้อฝาบาตรคุ้ยลงยาพื้นส้ม  เนื้อฝาบาตรลงยาพื้นแดง  เนื้อฝาบาตรลงยาพื้นชมพู  เนื้อฝาบาตรลงยาพื้นฟ้า เนื้อฝาบาตรลงยาพื้นขาว  เนื้อฝาบาตรจีวรส้ม เนื้อฝาบาตรลงยาจีวรเหลือง  เนื้อทองแดงคุ้ยลงยาพื้นแดง เนื้อทองแดงคุ้ยลงยาพื้นน้ำเงิน  เนื้อทองแดงลงยาพื้นเขียว เนื้อทองแดงยาลายเสือ  เนื้อทองแดงลงยาพื้นม่วง เนื้อทองแดงลงยาพื้นส้ม เนื้อทองแดงลงยาพื้นชมพู  เนื้อทองแดงลงยาพื้นฟ้า  เนื้อทองแดงลงยาพื้นขาว เนื้อทองแดงจีวรส้ม เนื้อทองแดงลงยาจีวรเหลือง (44-60) เหรียญโล่เนื้อแร่คุ้ยลงยาพื้นน้ำเงินขอบเหลือง  เนื้อแร่คุ้ยลงยาพื้นชมพู เนื้อแร่พื้นเขียว เนื้อแร่ลงยาพื้นน้ำเงิน เนื้อแร่ลงยาพื้นม่วง เนื้อแร่ลงยาพื้นส้ม เนื้อแร่งลงยาพื้นแดง 

 

 

♦♦♦  เหรียญเจริญพร รวย รวย รวย มหาเศรษฐี หลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม สร้างอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลังสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ทั้ง 3 พิมพ์ (1)เหรียญรูปไข่ (2)เหรียญโล่ (3) เหรียญพิมพ์แมงกะบี้ 1 ลัง 100 องค์ การันตีเนื้อเงินลงยา 3 เหรียญ  ใน 1 ลังรับเหรียญรูปไข่ 20 เหรียญ เหรียญโล่ 40 เหรียญ เหรียญแมงกะบี้ 40 เหรียญ บูชายกลัง รับรายการพิเศษ  3 เหรียญ 3 พิมพ์ รวมยกลัง 103 เหรียญ ปลุกเสกและรับพระภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เชิญจองเหรียญหลวงปู่พัฒน์ วัดห้วยด้วนสร้างอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลังสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี โทร.063-5930889