วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18:39 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 14.10 น.

หลวงพ่อเฉลิม เกจิดังกรุงเก่ามรณภาพ ตั้งมูลนิธิไว้ 100 ล้านสร้างคนสร้างชาติ

 

♦♦♦ หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติการาม เกจิดังเมืองกรุงเก่ามรณภาพแล้ว อายุ 96 ปี หลวงพ่อเฉลิม เขมทสฺสี หรือ “เจ้าคุณพระโบราณคณิสสรเจ้าอาวาสวัดพระญาติการาม  พระเกจิที่โด่งดังอาคมขลังหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทายาทสืบสานพุทธาคมสายตรงหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ศึกษาสำนักวัดประดู่ทรงธรรม เก่งกัมมัฎฐานเป็นศิษย์เอก หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมได้ศึกษาตำรับตำราในสายหลวงพ่อกลั่น  โดยเฉพาะวิชาชาตรี เฮ” (วิชาหินเบา)

 

 

♦♦♦ “เจ้าคุณพระโบราณคณิสสรหลวงพ่อเฉลิม เป็นพระที่ มักน้อยไม่หวังลาภยศ เคารพครูบาอาจารย์โดยเฉพาะวัตถุมงคลหลวงพ่อเฉลิมจะสร้างแต่เหรียญหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น ตลอดมา นำรายได้ตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนที่เรียนดีและพัฒนาวัดวาอารามตลอดมา จะมีบ้างภายหลังที่มีลูกศิษย์และผู้ใหญ่เช่น คุณไชยทัศน์ เตชะไพบูลย์มาขอจัดสร้างท่านก็เมตตาอนุญาตให้ เพื่อนำไปแจกใช้กัน ล่าสุดวัดออกวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อเฉลิม รายได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ คาดต้องใช้เงินเกือบๆ 100 ล้านบาท

 

 

♦♦♦หลวงพ่อเฉลิม เขมทสสฺสี กล่าวถึงความ ห่วงใยการศึกษาของเด็กและเยาวชนไว้น่าฟังว่า “สร้างวัด สร้างโบสถ์ มาก็มาก มาสร้างคนส่งเสริมวิชาความรู้ มันจะได้สร้างตัวเอง และอนาคต จะได้สร้างชาติต่อไปข้อความนี้เป็นการยืนยันได้ว่าหลวงพ่อเฉลิม เขมทสฺสี เจ้าคุณพระโบราณคณิสสร มีความมุ่งมั่นตั้งใจส่งเสริมด้านการศึกษาให้เด็ก เยาวชนมีการศึกษาประกอบสัมมาชีพและเป็นคนดีของประเทศชาติ หลวงพ่อเฉลิมได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีตลอดมาตลอดในชีวิตสมณเพศของท่านปีหนึ่งๆต้องใช้เงินแจกทุนเพื่อการศึกษาเป็นล้าน ๆ   หลวงพ่อเฉลิมได้จดทะเบียนก่อตั้ง  มูลนิธิหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติการาม” เพื่อทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เรียนดี ความประพฤติดี และพระภิกษุสามเณร วัดพระญาติการาม จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ทรัพย์สินของมูลนิธิมี ทุนเริ่มแรก เงินสด จำนวน 100 ล้านบาท   ผู้เขียนมีข้อมูลเมื่อ 6 ปีที่แล้วหลวงพ่อเฉลิมแจกทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 119 ทุนๆละ 6,000 บาท ระดับปริญญาตรี 173 ทุนๆละ 8,000 บาท ระดับปริญญาโท 10 ทุนๆละ 10,000 บาท รวมทั้งหมด 302 ทุน เป็นเงิน  2,198,000 บาท นี่แค่เทอมเดียวเท่านั้น