วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 13:29 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 19.43 น.

สังคมพระเครื่องบ้านเมือง (15 ส.ค.64)

วัดตะเคียนทำไม่เหมือนใคร “ทำเตียงสนานแจก”

           

 

 

♦♦♦ พระครูธรรมธรสงบ กิตติญาโณ เจ้าอาวาสวัดตะเคียนคิดใหม่ทำใหม่ไม่เหมือนใคร สร้างเตียงสนามให้ศูนย์พักคอยที่มีผู้ป่วยรอเตียงเอาไปฟรี (ชุดละ 1,200 บาท) ทำแจกไปแล้ว  501 เตียง เป็นเตียงเหล็กมาตรฐานแม้เลิกใช้ในศูนย์พักคอยแล้วก็ยังนำใช้ประโยชน์งานอื่นๆได้อีก ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์พักคอยวัดบัวขวัญ ดำเนินงานโดยพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายพีรวิชญ์ สุกมาก ตัวแทนวัดบัวขวัญเป็นผู้รับมอบเตียงสนามจากพระครูธรรมธรสงบ กิตติญาโณ เจ้าอาวาสวัดตะเคียน จำนวน 50 เตียง  และวันที่ 12 สิงหาคม 2564 มอบเตียงสนามให้ศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดกาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  มีนายอินทนนท์ อินมี ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบเตียงสนามจากเจ้าอาวาสวัดตะเคียน 30 เตียง วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ศูนย์พักคอยวัดบางด้วนนอก สมุทรปราการ โดยพระครูโกศลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบางด้วนนอก  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มารับมอบเตียงสนามด้วยตัวเองจากเจ้าอาวาสวัดตะเคียนไปอีก 50 เตียง