วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 07:15 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 10.17 น.

“กฐิน ๒๕๖๔ หลวงปู่แผ้ว” วัดรางหมัน เจ้าภาพรับเหรียญ “อายุ ๙๙ ปี”

 

      

♦♦♦ “กฐิน ๒๕๖๔ หลวงปู่แผ้ว ปวโร เทพเจ้ากำแพงแสน วัดประชาราษฎร์บำรุง (วัดรางหมัน) อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม ทอดวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิการน พ.ศ.2564   เหรียญอายุ ๙๙ ปี มอบเป็นที่ระลึกผู้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ปัจจัยสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ฯ วิหารอายุยืน หลวงปู่แผ้วได้เมตตาได้อธิษฐานจิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากท่านได้ปลุกเสกด้วยพลังจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาบารมี สานุศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิดกล่าวว่า หลวงปู่ได้ให้พรมายังผู้มีศรัทธาร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีวัดรางหมันปีนี้ว่า จงเจริญก้าวหน้าตามที่ปรารถนากันนะ กฐินสามัคคีสร้างมหาเจดีย์ศรีกำแพงแสน และสมทบสร้างวิหารอายุยืน 99 ปี หลวงปู่แผ้ว งานการก่อสร้างทั้งสองโครงการกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยบารมีของหลวงปู่ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเปิดให้จองเป็นเจ้าภาพร่วมบุญงานกฐิน 64 รับเหรียญอายุ 99 ปี หลวงปู่แผ้วได้แล้วตั้งแต่บัดนี้

        

 

♦♦♦ “เหรียญอายุ ๙๙ ปี หลวงปู่แผ้ว ปวโร เป็นเหรียญรูปทรงอาร์ม ด้านหน้า รูปหลวงปู่แผ้วห่มจีวรเฉียงครึ่งองค์  ข้อความด้านบน อายุ ๙๙ ปี ข้อความด้านล่าง หลวงปู่แผ้ว ปวโร ด้านหลังเหรียญ ตรงกลางเป็นยันต์ประจำตัวของหลวงปู่ ข้อความด้านบน พิเศษ  ข้อความด้านล่าง วัดรางหมัน .กำแพงแสน .นครปฐมพระอธิการสมศักดิ์ อินโท เจ้าอาวาสได้รวบรวมชนวนมวลสารก้านช่อ วัตถุมงคลที่จัดสร้างรุ่นต่างๆ รวมทั้งหลวงปู่แผ้ว ได้เมตตาจารแผ่นทอง แผ่นเงิน แผ่นนากและอธิษฐานจิตให้ก่อนนำไปหล่อหลอมจัดสร้างเหรียญรุ่น อายุ ๙๙ ปี กฐินสามัคคี 64

        

 

♦♦♦ “เหรียญ อายุ ๙๙ ปี ที่ระลึกกฐินสามัคคี ปี ๖๔ วัดรางหมัน มีจำนวนสร้างดังนี้ (1) เหรียญชุดทองคำ สร้าง 99 ชุด ประกอบด้วย เหรียญทองคำ เหรียญเงิน  เหรียญนวโลหะ  เหรียญฝาบาตร  และเหรียญทองแดง (2) เหรียญชุดกรรมการ สร้าง 99 ชุด ประกอบด้วยเหรียญเงินลงยา เหรียญนวะลงยา เหรียญฝาบาตรลงยา เหรียญชนวนมวลสารพิเศษ เหรียญทองแดงรมดำมันปู (3)  เหรียญทองคำนำฤกษ์ สร้าง  9 ชุด (4) เหรียญเงินนำฤกษ์ สร้าง 9 เหรียญ (5) เหรียญนวโลหะนำฤกษ์ สร้าง 9 เหรียญ (6) เหรียญเงิน สร้าง 4,999 เหรียญ (7) เหรียญ เหรียญนวโลหะ สร้าง 2,999 เหรียญ  (8) เหรียญฝาบาตรนำฤกษ์ สร้าง 9 เหรียญ (9) เหรียญทองแดงนำฤกษ์ สร้าง 9 เหรียญ (10) เหรียญฝาบาตร สร้าง 4,999 เหรียญ (11) เหรียญทองแดงสร้าง  9,999 เหรียญ ทุกเหรียญมีโค้ด มีหมายเลข

        

 

 

♦♦♦ ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 64 ปัจจัยสมทบสร้างพระมหาเจดีย์ฯ วิหารอายุยืน วัดรางหมัน กำหนดทอดวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน ..2564 เวลา 10.39 น.รับเหรียญวัตถุมงคลหลวงปู่แผ้ว ปวโร ที่ระลึกอายุ ๙๙ ปี (1) กองละ 3,000 บาท รับเหรียญเงิน (2) กองละ 2,000 บาท รับเหรียญนวโลหะ (3) กองละ 1,000 บาท รับเหรียญฝาบาตร (4) กองละ 400 บาท รับเหรียญทองแดง ผู้สนใจร่วมบุญได้ทีวัดรางหมัน .รางพิกุล .กำแพงแสน .นครปฐม โทร. 086-7577280 ID Line : 0867577280