วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 04:49 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 19.30 น.

องค์เซียนแป๊ะโค้ว พระโพธิสัตว์ ละสังขารด้วยท่านั่งสมาธิ ณ โรงเจฮะเฮงตั้ว ตลาดเก่าหัวตะเข้ กทม.

 

♦♦♦"ชีวประวัติองค์เซียนแปะโค้ว ท้อสัก" องค์เซียนแปะโค้วหรืออาเซียน เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว เกิดที่ตำบลถั่วเถ้า อำเภอแต้เอี้ยะ มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เดินทางจากเมืองจีนเข้ามาเมืองไทย ตั้งแต่อายุเพียง 13 ปี ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 ระยะแรกๆ ทำงานเป็นลูกจ้างในสวนผักย่านตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง เวลาว่างจะไปรับใช้ในศาลเจ้าเล็กๆในตลาดหัวตะเข้ อุปนิสัยของท่าน ท่านเป็นคนมีจิตใจงาม มีคุณธรรม ใจบุญสุนทานและชอบช่วยเหลือผู้อื่น ท่านสนใจในการปฏิบัติธรรมนั่งวิปัสสนากรรมฐาน เชื่อว่าทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ ท่านจึงได้อุทิศรับใช้ศาลเจ้าแห่งนั้นเป็นต้นมา โดยท่านได้เริ่มบูรณะปัดกวาดศาลเจ้าจนสะอาดแล้วเปลี่ยนแปลงสภาพไปในทางที่ดี จึงมีผู้คนเข้ามากราบไหว้บูชาศาลเจ้ามากขึ้น และเริ่มมีการทำบุญสะเดาะเคราะห์ เติมน้ำมันตะเกียงในศาลเจ้า ซึ่งภาษาจีนเรียกว่า"โต้ยเฮียอิ้ว" เพื่อเป็นนิมิตหมายให้เกิดพลังอำนาจแสงสว่างแก่ชีวิต มีความเจริญรุ่งเรือง ท่านเคยเดินทางกลับเมืองจีน เพื่อเยี่ยมเยียน พ่อแม่พี่น้อง และคู่หมั้นของท่าน จากนั้นเดินทางกลับประเทศไทยอีกครั้งและก็มิได้ย้อนกลับไปเมืองจีนอีกเลย

 

 

 

 

♦♦♦ องค์เซียนแปะโค้วเป็นคนรักกันอ่านและศรัทธาในตัวอักษร ทุกๆเช้าท่านจะเก็บกระดาษที่ชาวบ้านทิ้งขว้างอยู่ในโรงเจ โดยจะเป็นกระดาษอะไรก็ตามที่มีตัวอักษรปรากฏอยู่ ท่านเชื่อว่าตัวอักษรนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้มนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมีคุณค่าทางปัญญา ท่านเป็นผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมนั่งวิปัสสนากรรมฐาน และยังเดินทางด้วยเท้าเปล่าเป็นเวลา 1 เดือนเต็มไปรับใช้โรงเจที่พระพุทธบาทพร้อมปฏิบัติธรรม จนกระทั่งหมดงานเทศกาลกินเจจึงเดินทางกลับ ทำเช่นนี้ตลอดมาทุกปี