วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 06:17 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 21.12 น.

วัตถุมงคล เสมาบูชาครู หลวงพ่อกวย วัดเดิมบาง จ.สุพรรณบุรี จัดสร้าง

 

 

♦♦♦  วัดเดิมบาง (คงคาราม) ต.เดิมบาง  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี มีความเคารพศรัทธา และ น้อมระลึกถึงคุณงามความดีในเมตตาของ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕  เมตตาอนุญาตให้ทาง  วัดเดิมบาง จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกงานยกช่อฟ้าไว้เป็นอนุสรณ์ จนเป็นที่โด่งดังแสวงหาไว้สักการบูชามาถึงทุกวันนี้

 

 

♦♦♦ “พระครูสุวรรณปุญญารัก” เจ้าคณะตำบลเดิมบาง เจ้าอาวาสวัดเดิมบางประธานจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อกวย รุ่นนบูชาครู กล่าวว่า ปีพุทธศักราช  ๒๕๖๕  นับว่าเป็นมหามงคลสมัย ครบรอบ ๕๐ ปี แห่งความเมตตาของ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร  อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆสิตารามตาราม พระเกจิเรืองเวทย์รุ่นเก่าของจังหวัดชัยนาท ที่อนุญาตจัดสร้างเหรียญเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ เจ้าของวลี “ให้ศิษย์ทั้งหลายอย่าอด อย่าอยาก อย่ายาก อย่าจน อย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครในปี ๒๕๖๕ ทางวัดฯจึงมีดำริจัดสร้างวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกและเป็นอนุสรณ์น้อมระลึกในพระคุณเป็นการเทิดทูน บูชาครู เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในมงคลโอกาสฉลองครบวาระ ๕๐ ปี (ระหว่าง ๒๕๑๕ - ๒๕๖๕) เพื่อเป็นประวัติศาสตร์อนุสรณ์ของวัดเดิมบาง สืบไป ดังมีรายการต่อไปนี้ 

 

 

♦♦♦ วัตถุมงคล หลวงพ่อกวย  “รุ่น บูชาครู ประกอบด้วย  (๑.)พระกริ่งชุตินฺธโร  (๒.)เหรียญเสมาหลวงพ่อกวย หลัง พญาหนุมาน และ (๓.)พระผงหลวงพ่อกวย เศรษฐีทันใจ มีวัตถุประสงค์  เพื่อสมทบทุนสร้างโรงทาน ของวัด และพัฒนาเสนาสนะต่างๆในอาราม เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธอุทยานสำนักปฏิบัติธรรม ตลอดถึงเพื่อเป็นกองทุนสาธารณะสงเคราะห์และสืบสานพระพุทธศาสนา กำหนดการ เปิดจอง วันที่ มกราคม .. ๒๕๖๕  เป็นต้นไป

 

 

♦♦♦ ”พระครูสุวรรณปุญญารักษ์”  ประธานจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อกวย รุ่นบูชาครู กล่าวถึงความสัมพันธ์หลวงพ่อกวยกับวัดเดิมบางว่า หลวงพ่อกวยรับตำแหน่งเป็นสมภารวัดเดิมบาง พระครูสุวรรณปัญญาภรณ์ (พระอาจารย์ถนอม)อดีตเจ้าอาวาสวัดเดิมบางเป็นศิษย์ติดตามอยู่รับใช้หลวงพ่อกวยตลอดมา พระอาจารย์ถนอมเดิมชื่อนายถนอม อ่อนสะอาด เป็นชาวบ้านเดิมบาง จ.สุพรรณบุรี เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม 2482 อุปสมบทเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2503  หลังจากอุปสมบทแล้ว ได้ติดตามไปจำพรรษาอยู่ กับ หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท ปรนนิบัติรับใช้ ตลอดถึง ศึกษานักธรรมตรีโทเอก และ เรียนฝึกเทศน์ ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมโดยตรงจากหลวงพ่อกวยในมัยนั้น พระอาจารย์ถนอมเป็นที่ไว้วางใจ เป็นที่รักห่วงใยของหลวงพ่อกวย เป็นอย่างมาก และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รองเจ้าอาวาส วัดโฆสิตารามในยุคนั้น