วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 16:20 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันอาทิตย์ ที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2565, 09.55 น.

สวัสดีปีใหม่ “๒๕๖๕” ปีละหนคนวงการพระเครื่อง

คุณไชยทัศน์ เตชะไพบูลย์

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

 

 

เสาหลักของวงการพระเครื่อง ท่านจะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียนเซียนพระสนามพันธุ์ทิพย์ทุกสัปดาห์ วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 64 หลายท่านที่สนทนาด้วยจะได้ชมและได้ส่องพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ไม่ใช่องค์ลุงพุฒิ ท่านบอกเป็นองค์รองๆลงมาที่สะสมไว้ก็ด้วยใจรัก ท่านได้อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๕ ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญในอาชีพการงาน ก้าวผ่านอุปสรรคทั้งปวง มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงให้ปีเสือปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคน


 

คุณพยัพ คำพันธุ์

นายสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๕

 

 

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศทุกชาติทุกศาสนา ตลอดจนพี่น้องวงการพระเครื่องและวงการเพลงจงมีแต่ความสุข ความเจริญคิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนา และให้พ้นภัยจากโรคโควิด 19  ขอให้มีสติก้าวเดินดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ให้โชคดีตลอดปีและตลอดไป”


 

คุณพิศาล เตชะวิภาค  (ต้อย เมืองนนท์)

ที่ปรึกษารัฐมนตรี ก.เกษตร, รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

 

 

 ประธานกรรมการตัดสินพระเครื่องของสมาคม เป็นที่กล่าวขานตลอดมาว่าท่านเป็นคนใจงาม วจีไพเราะ เทใจให้วงการพระเครื่องทั้งเซียนน้อยใหญ่ให้ความเป็นกันเองฉันพี่น้องตลอดมา ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ขอส่งความปรารถนาดีอวยพรให้คนวงการพระเครื่องและครอบครัว “ ปีที่คนวงการพระเครื่องเหินห่างจากภัยโควิด  แต่ความรักในอาชีพของพวกเรายังคงเหนียวแน่นรักใคร่ส่งใจถึงกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมตลอดมา ผมในฐานะรองนายกสมาคมฯและประธานกรรมการตัดสินพระเครื่องของสมาคมฯขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสันต์ปราศจากโรคร้ายทั้งปวง


 

คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร (อั้ง เมืองชล)

รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

 

 

 ท่านนี้ชอบสะสมบุญเชื่อในเรื่องบุญกุศลต้องทำไว้มีชาตินี้และมีชาติต่อๆไป งานการกุศลใครบอกมาไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ไปได้ไปให้ จึงครองใจเพื่อนพ้องน้องพี่ตลอดมา ทุกปีออกพรรษาเสี่ยอั้ง เมืองชลจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสิบกว่าวัดตลอดมา ปีนี้วัดสุดท้ายวัดหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์ ชลบุรี ฝากคำอวยปีใหม่ ๒๕๖๕  ถึงพี่น้องวงการพระเครื่อง ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยให้พุทธศาสนิกชนและคนวงการพระเครื่องถือว่าเป็นผู้มีปุพเพกตปุญญตา เป็นผู้ทำบุญไว้ในกาลก่อนคือมีบุญเก่า ได้มาเป็นนักสะสมพระทำให้ได้เห็นพระเครื่อง พระบูชาถือว่าเป็นแสงสว่างทางบุญอย่างหนึ่ง ขอจงเพิ่มพูนบุญกุศลต่อไป พรอันศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกนี้จงบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคร้ายใดๆ ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงเทอญ


 

พลเรือเอก ปรีชาญ จามเจริญ

รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย