วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 18:29 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565, 09.59 น.

“คุณหญิงแจ่มใส” เททองหล่อพระไสยาสน์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี จุดเทียนชัย

 

♦♦♦ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 คุณหญิง แจ่มใส ศิลปอาชา เป็นประธานเททองหล่อพระไสยาสน์องค์ใหญ่หน้าตัก 21 เมตร เททองหล่อส่วนพระโสภี(สะโพก) เป็นครั้งที่ 5 ที่โรงหล่อพระไพศาลปติมากรรม ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีจิตรศรัทธาสร้างถวายวัดถ้ำเขาวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยกำหนดเททองทีละส่วนไว้รวม 12 ครั้ง คาดว่าจะเสร็จในปี 2566

        

 

 

♦♦♦ นายนภดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานดำเนินการจัดสร้างกล่าวว่า พระพุทธไสยาสน์ องค์นี้เป็นปางโปรด อสุรินทราหู พุทธศิลป์หนึ่งเดียวในสยาม มีความยาวหน้าตักถึง 21 เมตร เป็นศิลปะร่วมสมัยพระพัตรแบบอย่างสุโขทัย ประทับบรรทมพิงพระเขนย 4 ลูก หมายถึงพุทธบริษัททั้ง 4  ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา มีดอกไม้ทิพย์ 16 ดอกหมายถึงเทพยดา 16 ชั้นฟ้า มาถวายพระพุทธเจ้า เทหล่อด้วยโลหะทองเหลืองทั้งองค์จึงเป็นปติมากรรมร่วมสมัยเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในสยามนำไป ประดิษฐาน ณ วัดถ้ำเขาวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี กำหนดเททองทีละส่วนรวม 12 ครั้งจึงจะเสร็จสมบูรณ์เป็นองค์พระไสยาสน์ ครั้งนี้เททองครั้งที่ 5 ส่วนพระโสภี หรือส่วนสะโพก จัดพิธีที่โรงหล่อพระไพศาลปติมากรรม นครปฐม

        

 

 

♦♦♦ พิธีเททองวาระที่ 5 เททองหล่อพระโสภี  ส่วนสะโพกชิ้นที่ 1 พระพุทธไสยาสน์ หน้าตัก 21 เมตร วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 12.59 น.พิธีเททองส่วนที่ 1 โดยคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ถวายเทียนชนวน สมเด็จพระธีรญาณมุนีจุดเทียนชัย จากนั้นคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชาและคุณกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานเททองชิ้นที่ 1 มีนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานดำเนินการจัดสร้าง พล.ร.อ.ปรีชาญ จามเจริญ กรรมการกฤษฎีกา อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ประธานประสานงาน นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยและกัลยาณมิตรหลายร้อยคนมาร่วมงานบุญใหญ่อย่างอบอุ่นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด พระสงฆ์ 9 รูปวัดธรรมศาลา อ.นครชัยศรี เจริญชัยมงคลคาถา