วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 06:53 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 11.47 น.

งานไหว้ครูฉลองมณฑป อ.เฮง-หลวงปู่สีห์วัดขนอน ศิษย์ อ.วันชัย ตันติสิรินันท์ ร่วมงานคึกคัก

 

       

 

♦♦♦ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม ..2565 อาจารย์วันชัย ตันติสิรินันท์ จัดงานไหว้ครู สักยันต์ ฝังเข็มทองคะนองฤทธิ์ ตำรับ อ.เฮง ไพรวัลย์ และฉลองมณฑปประดิษฐานรูปหล่อทองเหลืองเท่าองค์จริงอาจารย์เฮง ไพรวัลย์บรรจุอัฐิ รูปหล่อหลวงปู่สีห์ วัดสะแก เท่าองค์จริงบรรจุอัฐิ และรูปหล่อหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติเท่าองค์จริง ซึ่ง อ.วันชัย ได้เทหล่อขึ้นใหม่ประดิษฐานไว้ใน มณฑปวัดขนอน ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นอนุสรณ์เชิดชูบูชาครูบาอาจารย์ให้ลูกหลานคณะศิษย์และผู้เลื่อมใสได้ไปกราบไหว้ตามวาระต่างๆ