วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:50 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565, 09.59 น.

ทีมทิพย์มนต์ ศิษย์สายตรงวัดท่าสะแบง สุดยอดเครื่องราง “เทวดาน้อย”

 

       

 

♦♦♦ “ทีมทิพยมนต์” ศิษย์วัดสายตรงพระอาจารย์ อนุสรณ์ ปภสฺสโร ผู้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธคุณสุดยอดเครื่องราง เทวดาน้อยแห่งสำนักวัดท่าสะแบง ต.ทุ่งเขาหลวง อ.เสลาภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 

 

♦♦♦ “เทวดาน้อยสุดยอดเครื่องรางพุทธคุณเด่นเรื่องโชคลาภ เรียกลาภ เรียกทรัพย์ เสริมเสน่ห์ให้ผู้พบเห็นเกิดความเมตตารักใคร่ ค้าขายดีมีกำไร ป้องกันเสนียดจังไรคุณไสยมนต์ดำได้ตามความเชื่อที่มีมาแต่คนโบราณสืบสานต่อกันมาหลายพันปีแม้ศึกสงครามยามออกศึกก็ใช้เครื่องรางของพระเกจิผู้มีวิชาอาคมเข้มขลัง ป้องภยันตรายและเป็นสิริมงคลจวบจนถึงปัจจุบัน ผู้คนยังเชื่อว่าทุกคนมีเทวดาประจำตัว ในการช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองตนให้พ้นภัย

 

 

♦♦♦ ตามความเชื่อของคนที่มีมาแต่โบราณครั้งพุทธกาลเชื่อว่า คนเรามีเทวดาประจำตัวคอยช่วยเหลือคุ้มครองป้องกันให้ เทวดาน้อยเปรียบเสมือนการจำลองเทวดาขึ้นมาเพื่อให้ได้ใช้ติดตัวประจำกาย ประกอบด้วยศาสตร์แห่งวิชาเวทย์อักระมนตรามนต์ตามตำราของสำนักวัดท่าสะแบง พระอาจารย์อนุสรณ์ ปภสฺสโรหรือที่รู้จักในนาม “พระอาจารย์ต้อม” ที่โด่งดังที่สุดแห่งยุคนี้