วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 15:21 น.

การตลาด

เคทีซีร่วมกับซีเอ็ดฯ จัดกิจกรรม “ปันการอ่าน ... สานการให้”

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 09.12 น.

เคทีซีร่วมกับซีเอ็ดฯ

 จัดกิจกรรม “ปันการอ่าน ... สานการให้”
 

นายธีรพจน์  โชคอนันตัง ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายนิวัฒน์ วัฒนสิริมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และนางสาวชมชล นาพิมพ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแจ่มจันทร์ จัดกิจกรรม “ปันการอ่าน...สานการให้” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยรักการอ่าน  ด้วยการมอบชุดหนังสือจากซีเอ็ด บุ๊ค เซ็นเตอร์ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ชนะการประกวดระบายสี และคัดลายมือ เนื่องในงานวันสุนทรภู่ ประจำปี พ.ศ. 2562  พร้อมร่วมปลูกจิตสำนึกเรื่องการแบ่งปันด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 330 คน ณ โรงเรียนแจ่มจันทร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

หน้าแรก » การตลาด