วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:18 น.

การศึกษา

เทศบาลสวีเดนร่วมประชุมกับพระธรรมทูตไทยทวีปยุโรป

วันศุกร์ ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 21.51 น.

 เทศบาลสวีเดนร่วมประชุมกับพระธรรมทูตไทยทวีปยุโรป


สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปประชุมด่วนเตรียมประชุมใหญ่ที่สวีเดน มีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองโบเด้นร่วมสังเกตการณ์รับปากร่วมประชุมใหญ่เดือน ก.ค.พร่วมถึงร่วมประชุมสันติภาพโลกที่สวีเดนเป็นเจ้าภาพด้วย

 

วันที่ 4 พ.ค.2561 พระวิเทศปุญญาภรณ์ (เจ้าคุณสวีเดน) เจ้าอาวาสวัดดพุทธารามประเทศสวีเดน เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา พระธรรมพุทธิวงค์ ประสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปได้ออกหนังสือแจ้งคณะกรรมการเพื่อนัดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อการเตรียมพร้อมการจัดประชุมใหญ่ระหว่างวันที่  7-8 ก.ค.2561 ที่วัดพุทธาราม โบเด้น ประเทศสวีเดน 

 

 

"คณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปจึงได้ประชุมเวลา 13.00 น.ของวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้สอบถามถึงความพร้อมในการจัดประชุมครั้งนี้  ในโอกาสนี้ได้สรุปการเตรียมงานให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งตอบคำถามในทุกประเด็น ที่ประชุมได้มีมติเพื่อให้วัดต่างๆ ในทวีปยุโรปโรปได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม และสหภาพพระธรรมทูตยุโรปได้อนุมัติเงินสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 5,000 ยูโร" พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าวและว่า

 

ในโอกาสนี้ ประธานสภาเทศบาลเมืองโบเดนได้นำคณะเข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปด้วย และได้กล่าวต้อนรับว่า รู้สึกเป็นเกีรยติอย่างยิ่งที่สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวิปยุโรปได้เลือกเมืองบูเด้นเป็นที่ประชุมใหญ่ ทางเทศบาลเมืองโบเด้นยินดีสนับสนุน

 

 

พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันกองงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังประเทศเนเธอเเลนด์  ซึ่งมีพระธรรมพุทธิวงค์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ นอกจากนั้นได้มีการต่อสัญญาสดไปยังประเทศต่างๆ เช่น ประเทศเยอรมันและสวีสเซอร์แลนด์เป็นต้น นับว่าเป็นการประชุมที่ทันสมัยและได้ผลประหยัดเวลาและค่าเครื่องบินประมาณ 20,000 ยูโร

 

พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าวด้วยว่า ประธานสภาเทศบาลเมืองโบเดนได้นิมนต์คณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปไปเยี่ยมและร่วมประชุมที่ตึกทำการของเทศบาลเมืองโบเด้น โดยประธานเทศบาลเมืองโบเด้นและกรรมการบริหารระดับสูงให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ได้ทำหน้าที่บรรยายสรุปถึงการประประชุมสันติภาพโลกและการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ที่จะเกิดขึ้นที่สตอกโฮล์มและเมืองโบเด้น  โดยประธานเทศบาลเมืองโบเด้นยินดีเข้าร่วมประชุมทั้งสองงาน

 

 

"ในโอกาสนี้ประธานสภาพเขตและคณะผู้บริหารได้นิมนต์คณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเยือนห้องประชุมตึกที่ทำการเพื่อฟังการบรรยายสรุปด้วย. หลังจากนั้นเวลานางบาร์บรู ผู้จัดการโรงแรมโบเด้นซีได้นิมนต์คณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปฉันเพลและชมวิวชั้นสูงสุดของโรงแรมด้วย ซึ่งขจะเป็นโรงแรมที่คณะสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปที่มาร่วมประชุมพักในช่วงวันที่ 6-8 ก.ค.2561 ด้วย" พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าว

หน้าแรก » การศึกษา