วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:41 น.

การศึกษา

อัสสัมชัญ ร่วมมือ IDP ในการเป็นศูนย์สอบ IELTS

วันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 08.57 น.

อัสสัมชัญ ร่วมมือ IDP ในการเป็นศูนย์สอบ IELTS

 

โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามความร่วมมือกับ IDP Education Ltd. โดย Mr.Philippe Caron ผู้จัดการระดับภูมิภาค IELTS พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ คุณพรทิพย์ แซ่เจ็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการ IELTS ส่วนภูมิภาค IELTS พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Video Conference ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี โดยโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เริ่มทำความร่วมมือกับIDP Education Ltd. โดยส่งนักเรียนเข้าสอบ IELTS และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ สามารถนำคะแนนสอบไปเป็นหลักฐานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งครั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษ IELTS โดยมี Mr. Steven Paul Raine International Examination Coordinator ของโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้ประสานงานดูแล

หน้าแรก » การศึกษา