วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 18:08 น.

การศึกษา

ม.ขอนแก่น ลงนามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 11.37 น.

ม.ขอนแก่น ลงนามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

 

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project) รุ่นที่ 2 ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานผู้สนับสนุน จำนวน 27 องค์กร   ณ ตึกสันติไมตรี(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานครฯ โดย ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

 

สำหรับ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project) รุ่นที่ 2 นี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 84 โรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูแลโรงเรียนในโครงการจำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น 2. โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึ่งใคร่นุ่นท่าหิน จังหวัดขอนแก่น 3. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด จังหวัดศรีสะเกษ  4. โรงเรียนบ้านโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

หน้าแรก » การศึกษา