วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 12:36 น.

การศึกษา

สถาบันดนตรียามาฮ่าตอบโจทย์นักเรียนไวโอลินทั่วประเทศ

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 10.16 น.

สถาบันดนตรียามาฮ่าตอบโจทย์นักเรียนไวโอลินทั่วประเทศ

 

สถาบันดนตรียามาฮ่า ผู้นำหลักสูตรดนตรีศึกษารายแรกของเมืองไทย  เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ทางดนตรี    อีกครั้งแก่นักเรียนดนตรียามาฮ่า ทั่วประเทศ ในการคิดค้น พัฒนา ตำราเรียน  “VIOLIN MY FIRST SIGHT”    เพื่อประกอบการเรียนวิชาไวโอลิน มั่นใจว่าหลักสูตรจะได้รับความนิยมจากนักเรียนทั่วประเทศ  โชว์ศักยภาพ  นักวิชาการดนตรียามาฮ่า เพิ่มความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีสมาธิ  มีทักษะ เข้าสังคมได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์มีความจำที่ดี  ผ่อนคลาย การฝึก Ear Training ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ที่สำคัญ เพื่อตอบโจทย์นักเรียนยามาฮ่า เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  โดย 2 นักวิชาการดนตรี ดร.ยุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์ Music Director  และ อาจารย์ณัฐพร  ผกาหลง Senior String Instructor สถาบันดนตรียามาฮ่า  ได้มีการแนะนำหนังสือไวโอลินใหม่ล่าสุด พร้อมจัดอบรมวิธีการสอนในหนังสือ VIOLIN MY FIRST SIGHT แก่ครูสอนไวโอลิน เพื่อนำไปสอนนักเรียนโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ทั่วประเทศ  ที่เรียนวิชาไวโอลิน โดยเนื้อหาในหนังสือประกอบด้วยเนื้อหา การเรียนการสอน การวัดประเมินผล สามารถวัดระดับความสามารถทางไวโอลิน เป็นการเพิ่มทักษะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนักเรียนได้เรียนรู้บทเพลงในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้

ไฮไลท์ของหลักสูตรไวโอลิน ภายใต้ชื่อ “VIOLIN MY FIRST SIGHT  เพื่อพัฒนาฝึกทักษะการอ่านโน้ต การฟัง การนับจังหวะ ในระดับชั้นต้น ตลอดจนชั้นสูง (ระดับเกรด 12-6) นอกจากนี้ ยังเพิ่มพูนเทคนิคการเล่นอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งการเล่น (Position/Shifting) การฝึกควบคุมคันชักในรูปแบบต่างๆ (Bowing)  การควบคุมระดับเสียงดัง-เบา (Dynamics) ตลอดจน การถ่ายทอดลักษณะของเสียง สั้น-ยาว (Articulation) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน และการสอบ หลักสูตรไวโอลินโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเครือข่าย  และสนใจข้อมูลสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการ เครื่องสาย สถาบันดนตรียามาฮ่า โทร.02-215-2626 

หน้าแรก » การศึกษา