วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 13:17 น.

การศึกษา

นร.ยามาฮ่าสุพรรณบุรี “สอบเกรดยามาฮ่า” เพิ่มทักษะดนตรีก้าวสู่สากล

วันพุธ ที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 07.59 น.

นร.ยามาฮ่าสุพรรณบุรี “สอบเกรดยามาฮ่า” เพิ่มทักษะดนตรีก้าวสู่สากล

 

สถาบันดนตรียามาฮ่า ผู้นำดนตรีศึกษาหลักสูตร “ยามาฮ่า” ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทย และมาตรฐานหนึ่งเดียวจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนทั่วโลก เป็นหลักสูตรเดียวที่มีระบบการสอบและประเมินผลดีที่สุด มีความเป็นสากลสามารถอ้างอิงได้กว่า 40 ประเทศทั่วโลก และใช้เป็นแบบแผนเดียวกัน โดยระบบการสอบยามาฮ่า มียอดนักเรียนที่สอบประเมินผลมากที่สุดเป็นที่ 1 ของเมืองไทย 

 

 

 

โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สุพรรณบุรี ตอบโจทย์การสอบเกรดระบบยามาฮ่า ที่คำนึงถึงศักยภาพของครูสอนดนตรี และนักเรียนทุกคน โดย คุณวิศน์กานต์ ขุนสุวรรณ ผู้บริหาร และ คุณณัฐตชา จันทกลัด ผู้จัดการโรงเรียน ได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ประจำปี 2019 ซึ่งเป็นระบบการสอบเกรดของยามาฮ่า [Yamaha Grade Examination System]  หรือ YMES ที่มีเกรดทั้งหมด 13 ระดับ โดยการสอบครั้งนี้ มีการประเมินมาจากการเล่นดนตรีทางปฏิบัติ ความสามารถทางทักษะการปฏิบัติ และความรู้ทางด้านดนตรีร่วมกับเทคนิคการเล่น ที่มีความจำเป็นสำหรับครูผู้สอนในระดับความรู้ความสามารถทั่วไป [Instructor of the fundamentals stage] สร้างความมั่นใจในตัวเองกับวิชาดนตรีที่ตนได้ศึกษามาแก่นักเรียนสังกัดโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเครือข่ายทั่วประเทศ การันตีโดย ยามาฮ่า มิวสิค ฟาว์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น โดยปีนี้ 2019  มีนักเรียนเก่งยามาฮ่าสุพรรณบุรีที่สอบเกรดผ่าน ได้แก่ ด.ช.ชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์  เกียรตินิยมอันดับ 2 วิชากีต้าร์คลาสสิค เกรด 10, ด.ช.ธนากร บุญประเสริฐ  เกียรตินิยม อันดับ 2 วิชากลอง เกรด 9,  ด.ช.ณัฐชนน รักแฟง เกียรตินิยม อันดับ 2 วิชากลอง เกรด 10 และ ด.ญ.พาขวัญ  ริ้วทอง เกียรตินิยมอันดับ 2 วิชากลอง เกรด 10 และยังมีน้อง ๆ อีกหลายคนที่สอบเกรดผ่านแสดงถึงศักยภาพการเรียนดนตรีนั้นสามารถพัฒนาเยาวชนเมืองสุพรรณบุรี

 

ที่สำคัญ การสอบเกรดยามาฮ่า นับว่ามีความสำคัญกับนักเรียนยามาฮ่าสุพรรณบุรีทุกคน ที่สอบเกรดผ่านตามมาตรฐานแสดงถึงความสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรยามาฮ่ามาตรฐานะระดับโลก ปัจจุบัน โรงเรียนดนตรียามาฮ่า สุพรรณบุรี มีนักเรียนมากกว่า 300 คน ที่รักการเรียนดนตรี เรียนดนตรีแล้วมีความสุข และทุกครอบครัว มองเห็นว่าดนตรีนั้นจะพัฒนาลูกหลานให้มีสมาธิ เก่ง และกล้าแสดงออกบนเวทีก้าวสู่โลกแห่งเสียงดนตรีอย่างแท้จริง  

หน้าแรก » การศึกษา