วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:26 น.

การศึกษา

นศ.กรีนฮาร์ท มจธ. ส่งมอบปฏิทิน ทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.24 น.

นศ.กรีนฮาร์ท มจธ. ส่งมอบปฏิทิน ทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์

 
 
กลุ่มนักศึกษากรีนฮาร์ท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  รับมอบโดยคุณนพรัตน์ อินทร์ธงชัย ห้วหน้าฝ่ายห้องสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คุณนิภาภรณ์ โพธิ์ศรี บรรณารักษ์ปฏิบัติการ คุณสุทธาทิพย์ มุสิกอง นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการบรรณารักษ์ปฏิบัติการ และกลุ่มจิตอาสาบริจาคปฏิทินเก่า ตามโครงการ “รับบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อจัดทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์”
 
 
ปฏิทินเก่าทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะส่งมอบต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์ สื่อการเรียนการสอน สำหรับคนพิการทางสายตา เพื่อส่งเสริมแนวคิดและวิถีปฏิบัติที่ดีในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าอย่างยั่งยืน
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา