วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 05:05 น.

การศึกษา

สพฐ. ตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุท่อก๊าซระเบิด

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 11.11 น.
สพฐ. ตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุท่อก๊าซระเบิด
 
               
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซระเบิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ในพื้นที่ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจุดเกิดเหตุมีโรงเรียนและชุมชนได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (สพป.สมุทรปราการ เขต 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สพม.6 ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) และโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง จัดตั้งศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ท่อก๊าซระเบิด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย โดยจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม สาธารณูปโภคต่างๆ ที่จำเป็นไว้บริการ ณ บริเวณโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง โดยมีนายทศพร ถือพุดซา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 พร้อมด้วยนายมงคลชัย รัตนอ่อน และนายสกล ไชยธงรัตน์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คอยอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุท่อก๊าซระเบิดที่โรงเรียนวัดเปร็งราษฎรบำรุง โดยมีนายประวัติพงษ์ รอดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมปฎิบัติหน้าที่
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com