วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 06:02 น.

การศึกษา

โรงเรียนบ้านวังทองแดง พัฒนาครูเป็นครูยูทูบเบอร์

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 12.47 น.
โรงเรียนบ้านวังทองแดง พัฒนาครูเป็นครูยูทูบเบอร์
 
โรงเรียนบ้านวังทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดโครงการครูยูทูบเบอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรรมที่จัดทำขึ้นตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งเสริมให้ครูทั่วประเทศเป็นครูยูทูบเบอร์ จัดอบรมพัฒนาให้ความรู้ครูในโรงเรียนทุกคน ให้สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่น และแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการตอบโจทย์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวข้องให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจินตนาการ การถ่ายภาพ การเล่าเรื่อง การตัดต่อ และการเผยแพร่ทางยูทูบผ่านโทรศัพท์มือถือแก่ผู้เข้ารับการอบรม
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา