วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 06:31 น.

การศึกษา

ม.รามฯ เชิญอาจารย์แนะแนว ร่วมสัมมนาสร้างสัมพันธ์แน่นแฟ้น

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 12.31 น.
ม.รามฯ เชิญอาจารย์แนะแนว ร่วมสัมมนาสร้างสัมพันธ์แน่นแฟ้น
                   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พร้อมฟังการบรรยายพิเศษ “การศึกษาในโลกอนาคตและการแนะแนวยุค 4.0”
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดการสัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับอาจารย์แนะแนว และเพื่อให้อาจารย์แนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน รวมทั้งหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวแก่นักเรียนต่อไป
 
สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ “รามคำแหงตอบโจทย์การเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และการบรรยายพิเศษ “การศึกษาในโลกอนาคตและการแนะแนวยุค 4.0” โดย อาจารย์ ดร.กฤติธี ศรีเกตุ รวมทั้งแนะนำเส้นทางความสำเร็จจากบัณฑิต และศิษย์เก่า “ต้นกล้าจากรั้วรามฯ งดงามเสมอ” โดย นายอรรณพ ทองบริสุทธิ์ (ปอ AF) และนายณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ (ต้นคูน) 
 
ขอเชิญอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโดยแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้ (จนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด) ที่งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทร. 0-2310-8045-7
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา