วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 06:06 น.

การศึกษา

พระมหาไพรวัลยร่วมพัฒนา โคกหนองนามหาจุฬาโมเดล

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 20.35 น.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Hansa Dhammahaso ความว่า "สันติศึกษาร่วมพัฒนาโคกหนองนา มหาจุฬาโมเดล

ด้วยเหตุที่อธิการบดี มจร เจ้าคุณอาจารย์พระราชปริยัติกวี ท่านสนใจงานพุทธเกษตรตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง และกระตุ้นให้ปลูกพืชที่รับประทานทั้งต้น และผลได้ ในพื้นที่รอบๆ สระ IBSC จึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการโคกหนองนา มหาจุฬาโมเดลขึ้น โดยนิสิตสันติศึกษาได้ร่วมกันบริจาคไม้ผลและพืชผักมาร่วมกันปลูกหลังเลิกเรียนเป็นจำนวนมาก หวังว่าจะเป็นอาหารเลี้ยงกาย และสร้างระบบนิเวศที่ดีงามต่อไป" 

ในการนี้มีพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ป.ธ.9 วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ  พระนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษาร่วมด้วย โดยได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า ปลูกต้นไม้ฝากไว้ วันหน้าจะได้ออกดอกออกผลและเป็นร่มเงาให้คนในมหาจุฬา ฯ เอาธรรมมาทำ สันติภาพลงดิน สันติภาพกินได้ และว่า ทุกความเติบโตและงดงาม ล้วนเริ่มต้นจากการโอบอุ้มและทะนุถนอม #ความรักสร้างโลกใบนี้ #และความรักก็ดูแลรักษา 

หน้าแรก » การศึกษา