วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 14:56 น.

การศึกษา

นิสิตจิตอาสา ม.มหาสารคาม ลงพื้นที่ลุยกิจกรรม ห่มหนาวแดนอีสาน

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 11.11 น.
นิสิตจิตอาสา ม.มหาสารคาม  ลงพื้นที่ลุยกิจกรรม ห่มหนาวแดนอีสาน
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส)  จัดโครงการจิตอาสาร่วมใจต้านภัยหนาว ห่มหนาวแดนอีสาน มมส ปีที่ 5 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย  ภายใต้การขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมในช่วงฤดูหนาว ในเขตพื้นที่ของภาคอีสาน ตามแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา 904 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ทั้งนี้ ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค  
 
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์  ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการจิตอาสาร่วมใจต้านภัยหนาว ห่มหนาวแดนอีสาน มมส ปีที่ 5  ได้ลงพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563 มีจิตอาสา 904  บุคลากร และนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน   โดยในวันแรกเดินทางไปยัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจาน บ้านหนองจาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  และโรงเรียนแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เพื่อมอบทุนการศึกษา จัดเลี้ยงอาหารเช้าแก่ชุมชนและนักเรียน  มอบอุปกรณ์การเรียน  ผ้าห่ม สิ่งของอุปโภค-บริโภค และจัดกิจกรรมนันทนาการแก่นักเรียนและชุมชนหนองจาน  กิจกรรมนันทนาการแก่นักเรียน  ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน  และได้จัดเตรียมแปลงผัก เพื่อทำเป็นแปลงเกษตรประจำโรงเรียน โดยได้รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อเตรียมตัวปลูกเป็นโครงการอาหารกลางวัน
 
วันที่สองจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายจตุปัจจัยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย   จากนั้นเดินทางไปโรงเรียนโป่งกวาง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อมอบทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนอาหารกลางวัน ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน ให้กับตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งกวาง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย   และเดินทางต่อไปยัง ศูนย์เยาวชนไทดำ บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ไทดำ ดำเนินการซ่อมแซมสะพาน ซ่อมแซมกังหัน จัดทำซุ้มทางเข้า ซุ้มสวนหม่อน เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทดำ กิจกรรมย้อมสีเครื่องประกอบพิธีกรรมกินปาง และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชนและนักเรียน 
 
และในวันสุดท้าย  ได้มอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เยาวชนไทดำนาป่าหนาด มอบอุปกรณ์การเรียน ผ้าห่ม และสิ่งของอุปโภค-บริโภค ทั้งนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกับชุมชนและนักเรียนสร้างความสนุกสนานให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
 
ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม  ได้รับการสนับสนุนด้านอาหารจัดเลี้ยงชาวค่าย ชุมชน และนักเรียน จากกลุ่มเสบียงบุญ ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ผ้าห่มคลายหนาว อุปกรณ์การเรียน สิ่งของอุปโภค-บริโภค จากผู้ใหญ่ใจดี อาทิ  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พี่น้องจิตอาสาที่ทราบข่าว และมีความประสงค์ร่วมบริจาค  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา