วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 22:34 น.

การศึกษา

สอบนักธรรมร.ร.พระปริยัติธรรมบาลี คณะสงฆ์เถรวาททางใต้สุดเวียดนาม

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564, 10.34 น.

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564  เพจ SAwai Chotiko ได้โพสต์ข้อความว่า ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2564 มีการสอบพระปริยัติธรรมบาลีระดับมัธยมศึกษา ของคณะสงฆ์เถรวาท  ที่จังหวัดตราวิญ  ทางตอนใต้สุดของประเทศเวียดนาม

หน้าแรก » การศึกษา