วันอังคาร ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 03:06 น.

การศึกษา

"คณบดีแพทย์ศาสตร์ มหิดล" ห่วงสงกรานต์แพร่เชื้อโควิด-19

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 09.24 น.


"คณบดีแพทย์ศาสตร์  มหิดล" ห่วงสงกรานต์แพร่เชื้อโควิด-19

 

 

ศ. ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 10 – 15 เมษายน 2564  ตนมีความห่วงใยถึงโอกาสที่จะนำไปสู่การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ จากกิจกรรมที่มีการสัมผัส และต้องอยู่ในสถานที่แออัดและพื้นที่ปิด โดยไม่ได้มีการป้องกันอย่างเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่มักพูดใกล้กัน โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย

 

 

อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยตรง แต่การฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ แต่ทำให้ติดเชื้อแล้วอาการไม่รุนแรง และไม่เสียชีวิต  ดังนั้นผู้ที่ฉีดวัคซีน เมื่อรับเชื้อแล้วจะไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่ก็มีข้อควรระวังเนื่องจากผู้อื่นที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน อาจติดเชื้อจากผู้ที่ฉีดวัคซีนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังกลายพันธุ์ ดังนั้นหากมีการฉีดวัคซีนแล้วยังก็ยังต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อ

 

Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com