วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 09:49 น.

การศึกษา

สอศ.จัดโครงการ E-commerce เพื่อผู้ประกอบการ

วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 15.20 น.
สอศ.จัดโครงการ E-commerce เพื่อผู้ประกอบการ
 
 
ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เปิดเผยหลังพิธีเปิดโครงการ E-commerce เพื่อผู้ประกอบการใหม่ (E-commerce 1+X) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท ปักกิ่งป๋อเต่า เทคโนโลยีและสารสนเทศอนาคต จำกัด และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด จัดโครงการ E-commerce เพื่อผู้ประกอบการใหม่ (E-commerce 1+X) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2564 เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และพัฒนามาตรฐานระดับทักษะวิชาชีพการวิเคราะห์ข้อมูลอีคอมเมิร์ซ และภาษาจีนไปพร้อมกัน รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีองค์ความรู้ และมีความตระหนักรู้ในการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์/ชิ้นงานของผู้เรียนไปสู่การจัดการธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์
 
 
พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายต้วน เจี้ยน เลขาธิการคณะกรรมการโครงการความร่วมมือไทย-จีน “ทักษะอาชีวศึกษา+ภาษาจีน” นาย เฝิ่ง จวิ้น ยิง นักการทูตฝ่ายสนับสนุนการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายลู่ ชุนหยาง คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน) รศ.โรม  จิรานุกรม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศ. เซิน ยี่  ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วม
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา