วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 15:01 น.

การศึกษา

คณะผู้บริหาร ม.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 07.36 น.
คณะผู้บริหาร ม.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าบัณฑิต(หลักสูตรดูงานจิตอาสา) โดยมีพันเอกธีระพล ศรีฉ่ำ ผู้ดูแลศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (เขตบางเขน) พร้อมด้วยทหารวิทยากร ร่วมต้อนรับ  ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ม.ร.
 
 
โอกาสนี้ พ.อ.ธีระพล ศรีฉ่ำ กล่าวว่า การเรียนรู้ศูนย์ฝึกจิตอาสา เป็นสถานที่หนึ่งในพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10 เช่น ปีพ.ศ.2534 มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำ และพระองค์ท่านยังได้เห็นถึงความสำคัญของศูนย์ฝึกฯแห่งนี้ว่า เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ตลอดจนสืบสานพระราชกรณียกิจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มาแนะนำให้ประชาชนประยุกต์ใช้ในอาชีพ
 
 
“ศูนย์ฝึก 904  ได้รวบรวมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวไทยจากทุกภูมิภาค เช่น วิถีชาวนา วิถีชาวน้ำ วิถีชาวดอย รวมถึงวิถีชาวเมืองที่มีการใช้พื้นอย่างจำกัด นอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้ว สถานที่แห่งนี้ยังมีฐานการเรียนรู้เพื่อฝึกเอาตัวรอดเมื่อเผชิญวิกฤติต่าง ๆ อย่างน้อย 2-3 วัน ระหว่างรอหน่วยกู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือ ได้ฝึกการดำรงชีพในป่า การหาอาหารจากท้องถิ่นเพื่อรับประทาน การสื่อสารในภาวะวิกฤติ และทักษะอื่น ๆ ที่สำคัญ
 
 
ปัจจุบัน ศูนย์ฝึก 904 แบ่งพื้นที่เป็น 3 แปลง ประกอบด้วย แปลง 1 พื้นที่แก้ปัญหาภูมิสังคม แปลงที่ 2 พื้นที่แก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต แปลงที่ 3 การพึ่งพาตนเอง โดยศูนย์ฝึก 904 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาหน่วยงาน ตลอดจนถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ของท่าน เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น เหมือนดังพระราชปณิธานของในหลวงที่ว่า ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
ด้าน ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เช่น วิธีการปลูกหญ้าแฝก วิถีชีวิตของกระบือ การปลูกป่า 5 ระดับ รวมทั้งได้ลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ซึ่งนับเป็นการเรียนรู้และเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
 
 
“สถานที่แห่งนี้ คือแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญมากว่า 30 ปี เป็นป่าแห่งการเรียนรู้กลางกรุงเทพฯ ที่พร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสวิถีชีวิตความพอเพียง และเป็นผู้มีจิตอาสา สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมอบบทเรียนให้ประชาชนคนไทยได้เรียนรู้ในศาสตร์ที่หาที่ไหนไม่ได้ และในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงผลักดันแหล่งการเรียนรู้นี้ ให้ทันสมัย คงอยู่เป็นสถานที่แห่งการศึกษา ที่พร้อมมอบองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับประชาชนทุกคน”
 
 
 
 
ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   ,  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา