วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 07:05 น.

การศึกษา

วว. เชิญร่วมโครงการทดสอบความชำนาญสาขาอาหาร ฟรี!

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567, 16.01 น.

วว. เชิญร่วมโครงการทดสอบความชำนาญสาขาอาหาร ฟรี!

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญสาขาอาหาร โปรแกรม Carbon isotope ratio Sucrose Glucose Fructose and Sorbitol in Juice โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉัตรพร คล้ายแก้ว  โทร. 081 492 3883 หรือที่ E-mail : mtc_pt_bml@tistr.or.th

 

ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว.  มุ่งบริการตรวจวัดและสอบเทียบเครื่องมือวัด  เครื่องทดสอบปริมาณทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  เสียง แสง อุณหภูมิ  ความชื้นและปริมาณทางกล  รวมทั้งสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี  บริการทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  วัตถุดิบเพื่อการส่งออก  การขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา  การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) บริการทดสอบสมบัติทางกลทั้งแบบทำลายและไม่ทำลาย  สมบัติทางแสงและอุณหภูมิ  สมบัติทางไฟฟ้า  ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุและผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริการวิเคราะห์ทางเคมี  ชีวเคมี  จุลชีววิทยา  สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหาร  น้ำ  แร่  สี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และเครื่องสำอาง เป็นต้น

 

ส่งข่าวได้ที่  email : saowaporn12345@gmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา