วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 21:52 น.

การศึกษา

“ดร.ทวารัฐ” ยกพระราชดำรัส ร.9 “ตั้งเป้าหมาย มุ่งผลสำเร็จ” มาใช้กับการนำพาประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567, 10.37 น.

“ดร.ทวารัฐ” ยกพระราชดำรัส ร.9 “ตั้งเป้าหมาย มุ่งผลสำเร็จ” มาใช้กับการนำพาประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ชี้ทำได้ทันทีไม่ต้องรอ เพราะเวลาของโลกเหลือน้อยลงทุกวัน 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  หรือ OKMD เข้าร่วมบรรยายเปิดงานสัมมนานานาชาติ The Nova Symposium “The Net-zero Carbon Transition” ในหัวข้อ “Thailand Carbon Ready” เดินหน้าเสริมความรู้ลดการปล่อยคาร์บอนให้กับผู้ประกอบการก่อสร้างไทย ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท 

ดร.ทวารัฐ กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านในภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ตามกติกาโลกที่มีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นทุกขณะ สอดรับกับเป้าหมายของประเทศไทยที่จะไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065

ดร.ทวารัฐ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการไปสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนจาก 30% เป็น 50%, ยกระดับการอนุรักษ์พลังงานให้มีความเข้มข้นและเป็นที่สนใจในการลงทุนจากทุกภาคส่วนจาก 30% เป็น 36%, เพิ่มการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ ให้ได้อย่างน้อย 30% ในปี 2030 ตามนโยบาย 30@30 ของรัฐบาล, ดึงอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและลดการปลดปล่อยคาร์บอนโดยการพัฒนากระบวนการผลิต 4 เทคโนโลยี ได้แก่ 1.ระบบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ (ESS) 2. พัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าทางไกลโดยใช้พลังงานทดแทน (Smart Grid + District Energy) ลดต้นทุนการผลิตรักษาสิ่งแวดล้อม 3. ตอบสนองด้านโหลด (Demand Response) ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าจากรูปแบบการใช้ปกติ เพื่อตอบสนองต่อราคาค่าไฟในช่วงเวลาต่าง ๆ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 4. การใช้เทคโนโลยี Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันทั่วโลกกำลังร่วมมือกันควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส ซี่งเราต้องเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางพลังงานของโลก เพราะเวลาของโลกเหลือน้อยลงทุกที ทุกคนมีส่วนที่จะกำหนดอนาคตของโลก จึงอยากถามทุกคนว่า วันนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยโลกกันแล้วหรือยัง ถ้ายังก็ขอให้เริ่มตั้งเป้าหมาย โดยเริ่มจากระยะสั้นที่ทำได้ก่อน และทำได้ทันทีไม่ต้องรอใคร

ดร.ทวารัฐ ได้หยิบยกพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในงานพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2530 โดยมีใจความว่า “การทำงานใด ๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมาย ขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอน เพราะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรง และถูกต้องพอเหมาะพอดี เป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้า ความสิ้นเปลือง ความเสียเปล่า ได้อย่างแน่นอน” ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยคาร์บอน เริ่มทำตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอ เพื่อไปสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยกันเพื่อโลกที่สวยงามของพวกเราทุกคน

ผู้สนใจข้อมูล ซึ่งเป็นเหมือนคู่มือไปสู่เป้าหมาย Net Zero สามารถดาวน์โหลดนิตยสาร “The Knowledge by OKMD : Global Boiling” https://www.okmd.or.th/global-boiling
 

หน้าแรก » การศึกษา