วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:15 น.

การเมือง

กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 22.02 น.
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยืนยันความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดีที่เหมาะสมที่สุด ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00  นาฬิกา ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
 
สำหรับในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งของเมืองพัทยา ไม่มีกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแต่อย่างใด ส่วนกรุงเทพมหานคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถูกถอนชื่อ 1 คน คงเหลือ 30 คน และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขาดคุณสมบัติและถูกถอนชื่อ 4 คน (เขตบางนา 1 คน เขตสะพานสูง 1 คน เขตตลิ่งชัน 1 คน และเสียชีวิต 1 คน) คงเหลือ 378 คน

หน้าแรก » การเมือง