วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 19:17 น.

ภูมิภาค

นอภ.ตระการฯ มอบหน้ากากอนามัย ให้น.ร.ในสังกัดสพป.อุบลฯเขต2

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 20.27 น.

วันนี้ (30 มิ.ย.63) เวลา 14.30 น. ที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ถนนตระการพืชผล-พนา ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  นายวิชัย แสงศรี  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ได้รับมอบหน้ากากอนามัย จากนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล จำนวน 30,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด ใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)นายวิชัย แสงศรี กล่าวว่า ขอขอบคุณในน้ำใจของนายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล และคณะ ที่ได้แบ่งปันน้ำใจมอบหน้ากากอนามัยให้กับ สพป.อุบลฯ เขต2  นำไปมอบให้กับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2  เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งหน้ากากอนามัยทุกชิ้นนี้  สำคัญยิ่ง และจะถูกส่งตรงถึงมือเด็กนักเรียนและบุคลกรในสังกัดอย่างแน่นอน เด็กนักเรียนจะเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย  มีคุณภาพตามหลักสูตร  มีสุขภาวะที่ดีและสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 กล่าว.

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค