วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 04:46 น.

ภูมิภาค

เปิดฉากแล้ว! "มข."จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล หญิง นักกีฬารุ่นเยาว์ อายุไม่เกิน 12 ปี 

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, 18.56 น.

"มข."เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล หญิงรายการ นักกีฬารุ่นเยาว์ อายุไม่เกิน 12 ปี หรือเด็กระดับประถมศึกษา KKU GIRLS' VOLLEYBALL CHALLENGE 2024 (U12) เนื่องในวาระ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีวาระครบ 60 ปี ในปีนี้ พ.ศ. 2567  เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าสู่ศูนย์ฝึก KKU VOLLEYBALL ACADEMY เพื่อบ่มเพาะและสร้างนักกีฬาตั้งแต่รุ่นเยาว์
 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์ฝึกเคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ KKU GIRLS' VOLLEYBALL CHALLENGE 2024 (U12)

 


โดยมี รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี ,ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือ และการตลาดโครงการ KKU วอลเลย์บอล อะคาเดมี ,น.ส.สุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,นายภูเบศก์ ยอดรัก ผู้ช่วยประธานกรรมบริหารบริษัทเทียนเฟือก เมนูแฟกจูริ่ง แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ปรเทศเวียดนาม ,ผศ.กลมเกลียว  มาเวียง ผู้อำนวยการสโมสรขอนแก่นสตาร์ วอลเลย์บอล คลับ จำกัดตลอดจน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาทั้ง 8 ทีม ร่วมในพิธีเปิด
   

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี  กล่าวถึงว่า การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการ KKU GIRLS' VOLLEYBALL CHALLENGE 2024 (U12) ครั้งนี้ ด้วยในปัจจุบันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬายอดนิยมที่เล่นกันอย่างแพร่หลาย และมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาหรือเป็นคนอีสาน ที่ รับใช้ชาติจนสร้างผลงานมีชื่อเสียงโด่งดังและติดอันดับโลก

 


   

ในโอกาสมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีวาระครบ 60 ปี ในปีนี้ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็น 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม นายกสภาฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีดำริ ให้จัดตั้งศูนย์ฝึก (Academy)ในชื่อ KKU Volleyball Academy (KKU VA) โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ดังนี้ เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน SDG 5 (Gender Equality) : การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง การสนับสนุนผู้หญิงให้มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และความเสมอภาคทางเพศด้านอื่นๆ อีกทั้งเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพผู้หญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การเป็นมืออาชีพระดับสากลผ่านการส่งเสริมกีพาวอลเลย์บอลหญิงอย่างจริงจัง
   

โดยการสนับสนุนการ สร้างทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง พัฒนาทักษะความสามารถให้สูงขึ้นและต่อยอดสู่ระดับสโมสร ระดับอาชีพในประเทศและนานาชาติ อีกทั้ง เพื่อสนับสนุนปณิธานและค่นิยมของมหวิทยาลัยขอนแก่นในด้านการอุทิศเพื่อสังคม Social Devotion ตลอดจนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินโครงการ KKU Volleyball Academy (KKU VA) จึงได้จัดการแข่งขัน KKU GIRLS' VOLLEYBALL CHALLENGE 2024 (U12) ขึ้น โดยเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลเด็กหญิงอายุ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากโรงเรียน 8 แห่งทั่วภาคอิสาน โดยมีเป้าหมายของการแข่งขันฯ ครั้งนี้ ดังนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สูงขึ้นเพื่อต่อยอดสู่ระดับสโมสรและระดับชาติ

 


   

พร้อมทั้งเพื่อการสร้างชื่อเสียงด้านการกีฬาวอลเลย์บอลหญิงแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าสู่ ศูนย์ฝึก KKU VOLLEYBALL ACADEMY เพื่อบ่มเพาะและสร้างนักกีฬาตั้งแต่รุ่นเยาว์ ตาม"แผนพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลหญิงของ KKU Volleyball Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น" มีปณิธานในการมุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสร้างความเชื่อมโยงอย่าง ต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ 3 ระดับ ตั้งแต่ 1 ระดับต้นน้ำ ได้แก่ การพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา 2) ระดับกลางน้ำ ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา 3) ระดับปลายน้ำ ได้แก่ การผลิตนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพระดับสโมสรทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อรับใช้ชาติในฐานะนักกีฬาทีมชาติต่อไป
   

กำหนดการแข่งขัน ดังนี้ การแข่งขันรอบแรก วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 2 วัน ๆ ละ 6 คู่) การแข่งขันรอบที่รองชนะเลิศ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 2 คู่) การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 (จำนวน 1 คู่) รายชื่อทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน1.โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง จ.มหาสารคาม,2.โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จ.ชัยภูมิ,3.โรงเรียนกุดเชียงมี จ.ขอนแก่น, 4.โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา จ.นครราชสีมา,5.โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร ,6.โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา จ.กาฬสินธุ์,7.โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 จ.มหาสารคาม และ 8. โรงเรียนอนุบาลไชยวาน จ.อุดรธานี

 


   

เงินรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล) นอกเหนือจากนี้ 4 โรงเรียนที่ได้รับรางวัล จะได้รับการทาบทามเพื่อเป็นโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายของ KKU Volleyball Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเชิญลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อรับการสนับสนุนจาก ม.ขอนแก่นต่อไป  รายนามผู้ให้การสนับสนุน บริษัทเทียนเฟื้อก แมนูแฟคเจอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด,โรงแรมบายาสิตา และบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (น้ำดื่มสิงห์)
     

ด้านรศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอลรายการ KKU GIRLS' VOLLEYBALL CHALLENGE 2024 (U12) ในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่จะผลักดันและขับเคลื่อนให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายของ KKU Volleyball Academy (KKU VA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ "แผนพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลหญิงของ KKU Volleyball Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น" นั่นก็คือการจัดการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการแข่งขันสำหรับนักกีฬารุ่นเยาว์ อายุไม่เกิน 12 ปี หรือเด็กระดับประถมศึกษา เพื่อมุ่งหวังว่า การจัดการแข่งขันครั้นนี้ จะสอดคล้องกับปณิธานในการมุ่งเนันการพัฒนานักกีหาวอลเลย์บอลหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสร้างความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ 3 ระดับ ตั้งแต่ 1) ระดับต้นน้ำ 2) ระดับกลางน้ำ 3) ระดับปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอดก็หาวอลเลย์บอลให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นอย่างจริงจังและยั่งยืน โดยส่งเสริมนักกีหาเกิดสุขภาวะจากการเล่นกีฬาควบคู่การได้รับโอกาสทางการศึกษา และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคตได้
   


ส่วนนายภูเบศก์ ยอดรัก ผู้ช่วยประธานกรรมบริหาร บริษัทเทียนเฟือก เมนูแฟกจูริ่ง แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ปรเทศเวียดนาม กล่าวว่าทางบริษัทได้เล็งเห็นทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี  ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเฟ้นเห็นหาเด็กเยาวชน เข้ามาร่วมกิจกรรมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เพื่อที่จะต่อยอดในความเป็นเลิศการกีฬาสูง และการเล่นเป็นนักกีฬามืออาชีพ หรือแม้แต่การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางเราก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงาน ในกิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในครั้งนี้ ในโอกาสครั้งหน้าถ้ามีอะไรอยากให้ทางบริษัทฯเราได้ให้การสนับสนุนเราก็เต็มใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่.

 

หน้าแรก » ภูมิภาค