วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 05:49 น.

เศรษฐกิจ

กฟภ.เปิดโครงการแม่ฮ่องสอนไร้สาย

วันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 10.50 น.
tags : กฟภ.

กฟภ.เปิดโครงการแม่ฮ่องสอนไร้สาย

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดโครงการ “แม่ฮ่องสอน เมืองสวยไร้สาย” ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)และนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แม่ฮ่องสอน เมืองสวยไร้สาย” บริเวณถนนสิงหนาทบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561

 

 

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เสริมความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้กับประชาชน โดยดำเนินงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ย่านการค้าบริเวณถนนสิงหนาทบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 

 

 

โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 (ปี 2556-2558) ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 กิโลโวลท์ ระยะทาง 2.5 วงจร-กิโลเมตร งบประมาณ 7,669,326.48. บาท ระยะที่ 2 (ปี 2557-2559) ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 1.9 วงจร-กิโลเมตร งบประมาณ 1,612,814.59 บาท