วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 19:50 น.

การศึกษา

"๕๐ ปี ม.อ. สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์"

วันพุธ ที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2561, 15.18 น.

"๕๐ ปี ม.อ. สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์"

 

50 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีบทบาทและปฏิบัติภาระหน้าที่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมีบทบาทสำคัญในการชี้แนะสังคมต่อปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นและในประเทศและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อร่วมพัฒนาประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตรที่ได้ทรงพระราชทานนามสมเด็จพระบรมราชชนกกรมหลวงสงขลานครินทร์ให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" มาเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการนำพาสังคมประชาชนไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดระยะเวลา 50 ปี 

 

โดยวาระครบรอบ 50 ปีในวันที่ 13 มีนาคม 2561 จะเป็นวันที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดหลากหลายกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในทุกคณะและทุกวิทยาเขต และเพื่อเป็นการให้ความสำคัญของวาระดังกล่าวรวมถึงเป็นวาระอันเหมาะสมที่จะได้สื่อสารความสำคัญของมหาวิทยาลัยฯไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง จึงได้จัด "โครงการรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์  เนื่องในโอกาสครบรอบ 50  ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ขึ้น เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้ รับทราบภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆที่ได้นำพาสังคมประชาชนไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการถ่ายทอดและออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ และมีส่วนในการระดมทุนเพื่อนำไปพัฒนาด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ในปี 2561 เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบรรดาศิษย์เก่าหลายๆคน  ร่วมถึงศิลปินที่จะมาขับกล่อมบทเพลง อาทิเช่น    ธชย  ประทุมวัน (เก่ง เดอะวอร์ช), รัชนก  ศรีโรพันธุ์ , นภัทร  อินทร์ใจเอื้อ (กัน เดอะสตาร์) และบรรดาศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงเช่น  คุณฐปนีย์  เอียดศรีชัย  คุณชาติชาย  นรเศรษฐาภรณ์  คุณภาคภูมิ  ประทุมเจริญ มาร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้  และเมื่อสัปดาห์ก่อน ได้จัดงานแถลงขึ้น ณ ห้องออดิทอเรี่ยม  ชั้น 6 ตึกปฏิบัติการ ช่อง 9 MCOT HD โดยมีน้องกัน เดอะสตาร์ มาร่วมร้องเพลง "จะกอดความดีไว้ ในใจนิรันดร์" ซึ่งเป็นเพลงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนั้นยังมีคุณฐปนีย์ เอียดศรีชัย ผู้สื่อข่าวและรายงานข่าว ร่วมถึง คุณสุทธิพงษ์  ธรรมวุฒิ มาร่วมงานในฐานะศิษย์เก่า มอ. ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้

 1. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ที่ทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาไทย โดยได้พระราชทานนามแก่มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์เพื่อเผยแพร่ภารกิจไปในวงกว้างที่มหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอด 50 ปี สู่สายตาประชาชนทั่วไป
 2. เพื่อเป็นกิจกรรม ในการระดมทุนเพื่อนำทุนทรัพย์สมทบในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ดังนี้
  1. สมทบทุนจัดสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานคร
  2. สมทบกองทุนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ซึ่งดำเนินการกองทุนโดยมหาวิทยาลัย
  3. สมทบกองทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัย

    

   สามารถร่วมบริจาค  สมทบกองทุน 50 ปี ม.อ. เพื่อเพื่อนมนุษย์  ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบกองทุนได้ที่* 

   ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อเพื่อนมนุษย์-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  :  เลขที่บัญชี 641-015719-9

   ธนาคารกรุงไทย สาขาปุณณกัณฑ์ (ม.อ.หาดใหญ่)  :  เลขที่บัญชี 879-021235-5

   ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  :  เลขที่บัญชี 565-463406-5

    

หน้าแรก » การศึกษา