วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 07:22 น.

การศึกษา

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดตัว “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ประกวดมิวสิควีดีโอ ชิงถ้วยรางวัลนายกฯ และงินกว่า 900,000 บาท

วันศุกร์ ที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 16.01 น.

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดตัว “ช่อสะอาดต้านทุจริต”

ประกวดมิวสิควีดีโอ ชิงถ้วยรางวัลนายกฯ และงินกว่า 900,000 บาท

 
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Foundation) เปิดตัวโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2561 ดำเนินโครงการโดย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนโครงการโดย พีทีที โกลบอลเคมีคอล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมสนับสนุนโครงการโดย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และอุทยานการเรียนรู้ TK Park เพื่อสร้างสังคมไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไปในอนาคต  เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผลิตสื่อมิวสิควีดีโอรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยสร้างสรรค์จาก 10 บทเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ปี 2560 ชิงถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท  ผู้สนใจสามารถส่งมิวสิควีดีโอเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561 
 
 
 
 
 
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดเผยว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศมีมานานทุกยุคทุกสมัยจนคิดกันว่าเป็นเรื่องธรรมดา ในการแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน โดยเริ่มที่ตัวเราเองและที่สำคัญคือ ต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นความหวังของประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตคอร์รัปชั่น มูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้รณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยในปีนี้ได้ดำเนินโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดและบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ   และยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park  และสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เพื่อรวมพลังต้านทุจริตให้หมดสิ้นจากประเทศไทย โดยปลูกฝังจิตสำนึกต้านการทุจริตแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน หันมาตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านกระบวนการผลิตผลงานมิวสิควิดีโอ  โดยนำ 10 บทเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ที่ชนะในโครงการประกวดแต่งเพลงช่อสะอาดต้านทุจริต ซึ่งนักแต่งเพลงทั้งในระดับเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศจาก55 จังหวัด 29 สถาบันการศึกษาได้ส่งผลงานรวม 424 ผลงานเข้าร่วมประกวดเมื่อปี 2560 มาผลิตเป็น
มิวสิควีดีโอ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นำไปสู่สร้างสังคมไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในอนาคตต่อไป
 
 
 
 
 
พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดเผยว่าโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ“ช่อสะอาดต้านทุจริต” แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป สมัครได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือทีม สมาชิกในทีมต้องไม่เกิน 3 คน โดยมีกฎกติกาที่สำคัญ ดังนี้  1.ผลงานมิวสิควิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องใช้บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2560 เท่านั้น  ได้แก่ เพลงเด็กไทยโตไปไม่โกง, เพลงคนไทยหัวใจไม่โกง, เพลงฉันจะไม่ทน, เพลงสาบานกับฟ้าสัญญากับใจ, เพลงปลวก, เพลงช่อสะอาด..ต้านทุจริต, เพลงทุจริตอย่าติดว้าว, เพลงต้นกล้าความดี, เพลงกาล...โกง  และ เพลงใจสะอาด  2. มิวสิควีดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที ส่งผลงานในรูปแบบ File MP4 ความละเอียด HD1080P (1920X1080)  3.บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ที่ใช้ในมิวสิควิดีโอจะต้องไม่ดัดแปลงคำร้อง และทำนองเพลง แต่สามารถหยุดเพลง เพิ่มไอเดียความคิดสร้างสรรค์ หรือละครสอดแทรกลงไปในมิวสิควิดีโอได้ 
โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561 การประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรางวัลรวม 900,000 บาท
 
 
 
 
 
ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้บริหารด้านการสื่อสาร สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และยึดมั่นใน “ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม” ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร  ที่ผ่านมา บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้สนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตมาโดยตลอด ปี 2560 ที่ผ่านมาได้จัดโครงการประกวดแต่งเพลงช่อสะอาดต้านทุจริต และได้นำศิลปินทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย หรือ AF ร่วมรณรงค์ ปลูกฝังค่านิยม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชนของชาติกับกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านทุจริตของมูลนิธิฯ กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศและชุมชนหมู่บ้านช่อสะอาด รวมทั้งกลุ่มทรูได้จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี True Young Producer Award ในหัวข้อ โกงไม่เท่ อีกด้วย  และในปีนี้ก็มีความยินดีที่ได้รับเกียรติทำหน้าที่ดำเนินการจัดการประกวดมิวสิควีดีโอ “ช่อสะอาดต้านทุจริต”  พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ ในเครือฯ ตลอดระยะเวลาจัดการประกวด เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในพลังรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องด้วย
 
 
 
 
นายบัณฑิต ทองดี  นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ในฐานะคนบันเทิงที่มีประสบการณ์ในการผลิตและสร้างสรรค์สื่อฯต่าง ๆ เปิดเผยว่า สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยพร้อมเต็มที่ในการเป็นหนึ่งในพลังสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในโครงการประกวดมิวสิควีดีโอ “ช่อสะอาดต้านทุจริต” เพราะเชื่อมั่นว่ามิวสิควีดีโอเป็นสื่อที่ทรงพลังและสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ในวงกว้าง และจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้แนวทางการต่อต้านการทุจริตผ่านรูปแบบความบันเทิง จะช่วยดึงดูดกลุ่มคนต่างๆ ทุกภาคส่วนให้หันกลับมารับรู้ถึงผลกระทบจากปัญหาการทุจริตในประเทศและยังช่วยสร้างพลังเครือข่ายเพื่อรณรงค์ให้มีการแก้ปัญหาอย่างจริงจังตามมา  ทั้งนี้สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยโดยผู้กำกับการแสดงที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ อาทิ ปรัชญา ปิ่นแก้ว และ อลงกต เอื้อไพบูลย์ จะเป็นโค้ชให้ข้อแนะนำในการผลิตมิวสิควีดีโอในกิจกรรม Workshop แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ และร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานฯ 
 
 
 
 
สำหรับรางวัลมีดังนี้
• ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
รางวัลที่ 1 ถ้วยเกียรติยศ จากนายกรัฐมนตรี, เกียรติบัตร และเงินรางวัล 100,000 บาท 
รางวัลที่ 2 ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล 70,000 บาท 
รางวัลที่ 3 ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล  50,000 บาท
รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท (2 รางวัล)
• รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัล    20,000 บาท  
รางวัลที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัล    15,000 บาท 
รางวัลที่ 3 เกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัล    10,000 บาท 
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล        5,000 บาท (2 รางวัล)
• ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลที่ 1 ถ้วยเกียรติยศ จากนายกรัฐมนตรี, เกียรติบัตร และเงินรางวัล 200,000 บาท 
รางวัลที่ 2 ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล 100,000 บาท 
รางวัลที่ 3 ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล   50,000 บาท
รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท (2 รางวัล)
• รางวัลป๊อปปูล่าโหวต เงินรางวัล 30,000 บาท
(นับจากยอด Like, Wow, Love มากที่สุด  ที่ปรากฎบน Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 และรวมกับคะแนนโหวตจากผู้เข้าชมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ)
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเพลงได้ที่  www.acf.or.thwww.trueplookpanya.com และ
ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต'  ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรู คอร์ปอเรชั่น ชั้น 25  เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 
หรือส่งผลงานทาง E-mail มาที่ ppyactivities@trueplookpanya.com 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-858-6471ติดตามข่าวสารโครงการที่  Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต
 
 
 
 
 
คลิปเชิญชวนประกวด https://www.youtube.com/watch?v=O2pkvLONR2k

หน้าแรก » การศึกษา