วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 17:23 น.

การศึกษา

ลอยกระทง ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานประเพณี

วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 13.04 น.

ลอยกระทง ราชมงคลสุวรรณภูมิ  สืบสานประเพณี

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จัดโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักศึกษาเกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญ เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมและฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่ในวันที่ 22 พ.ย.2561  โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ช่วงเช้า ได้จัดให้มีการประกวดกระทง 2 ประเภท คือ กระทงประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และกระทงประเภทประยุกต์ โดยต้องประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ มีการสื่อความหมาย เป็นรูปแบบที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทย รับรางวัลอันทรงเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี  และในช่วงเย็นมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศสุวรรณภูมิ อายุระหว่าง 5 ถึง 8 ปี แต่งกาย ชุดไทยจักรี ชิงถ้วยรางวัล สายสะพาย และเงินรางวัลจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านจะได้พบกับการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการแสดงชุด ตำนานลอยกระทง โดยการแสดงครั้งนี้ใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งร่วมชมการละเล่น เพลิดเพลินอิ่มอร่อยกับอาหารในบรรยากาศไทย ๆ สไตล์ราชมงคลสุวรรณภูมิแบบเป็นกันเอง

หน้าแรก » การศึกษา