วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 17:28 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ รณรงค์วิถีประชาธิปไตย

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562, 15.14 น.

มทร.สุวรรณภูมิ รณรงค์วิถีประชาธิปไตย

 

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ “รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร  และนักศึกษาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งมีส่วนร่วมทางการเมืองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

หน้าแรก » การศึกษา