วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 02:26 น.

การศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการพระดาบสสัญจร

วันอังคาร ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562, 14.40 น.

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการพระดาบสสัญจร

 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในโครงการพระดาบสสัญจร โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ พร้อมออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร จำนวน  50  เครื่อง บริการตัดผมฟรีชาย หญิง จำนวน 28  คน และมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน ๕ คัน ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี