วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 16:15 น.

การศึกษา

สพม.ตากจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาพม่า

วันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562, 16.30 น.

สพม.ตากจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาพม่า

 

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ภาษาเมียนมานอกห้องเรียน ณ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมภาษาของประเทศอาเซียนภาษาเมียนมา โรงเรียนผดุงปัญญา อ.เมือง จ.ตาก  พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดตาก จำนวน  9 โรงเรียน นักเรียน 150 คน ดังนี้ 1.โรงเรียนผดุงปัญญา  2.ตากพิทยาคม 3.ทุ้งฟ้าวิทยาคม 4.สามเงาวิทยาคม 5.ถนอมราษฎร์บำรุง 6.วังประจบวิทยาคม จากจังหวัดตาก 7.กำแพงเพชรพิทยาคม 8.พรหมพิรามวิทยา 9.อุตรดิตถ์ดรุณี โดย นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางนิตยา บุญจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย นางโศภิต คริเสถียร ครูผู้สอนวิชาภาษาเมียนมา พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ โดยมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โรงเรียนวัดชุมพลคีรี โรงเรียนตากพิทยาคม ณ หอประชุมพะยอมโรงเรียนผดุงปัญญา

หน้าแรก » การศึกษา