วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 22:24 น.

การศึกษา

สกสว.ชี้ชัด! AI แย่งงานคนเสี่ยงตกงาน 12 ล้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562, 15.51 น.

วันที่ 26 ก.ย.2562 สำนักงานคณะกรรมการ​ส่งเสริม​วิทยาศาสตร์​ วิ​จัยและ​นวัตกรรม ​(สกสว.) โดยโครงการกิจกรรม​การเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกสว. จัดเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง "รูปแบบการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของไทย: การเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และโอกาส"  ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ​

ผศ.ดร. สุกานดา เหลืองอ่อน ลูวิส ผู้อำนวยการภารกิจ​วิเคราะห์​สถานการณ์​ด้าน ววน.ในและต่างประเทศของ สกสว. ได้กล่าวว่า ทาง สกสว. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงได้สนับสนุนทุนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวความคิดดังกล่าว โดยจำนวนนั้นมีงานวิจัยที่น่าสนใจอีก 4 โครงการ ศึกษาเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงภาษี บทบาทภาคการบริการ ความเสี่ยงในตลาดแรงงาน และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อการค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นทีมนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​

ตอนหนึ่งจากงานเสวนา ผศ.ดร.วรประภา นาควัชระ ได้ศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้หุ่นยนต์​ หรือ AI เข้ามาทดแทนแรงงานคน พบว่าอนาคตแรงงานไทย​อาจตกงานได้มากถึง 12 ล้านคน โดยอาชีพเสี่ยงจะเป็นกลุ่มที่มีทักษะและการศึกษา​ต่ำ เช่น พนักงานโรงงาน, เสมียน ยิ่งคนที่มีอายุมากกว่า 44 ปี เสี่ยงตกงานได้ถึง 5 ล้านคน สำหรับคนว่างงานจะได้รับเงินประกันสังคมจากภาครัฐ แต่ถือว่ายังไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในระยะยาว รัฐควรเร่งสนับสนุนเชิงรุกให้เกิดการ reskill ในทุกระดับ สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนให้เพิ่มงานในฟังก์ชั่น​อื่น รวมถึงการวางหลักสูตร​การศึกษาที่ทันสมัยปลูกฝังตั้งแต่เด็ก
 

หน้าแรก » การศึกษา