วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 13:34 น.

การศึกษา

'สมเด็จพระมหาธีราจารย์-เทวัญ'นำกัปปิยภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชช่วยผู้ประสบภัยอุทกภัยอุบลราชธานี

วันเสาร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562, 14.47 น.

'สมเด็จพระมหาธีราจารย์-เทวัญ'  เป็นผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช นำกัปปิยภัณฑ์ 1 ล้าน ช่วยเหลือผู้ประสบอุกทภัยภัยอุบลราชธานี

วันที่ 28 กันยายน 2562  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ  ติดตามเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา  ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เดินทางลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและถวายกัปปิยภัณฑ์พระสงฆ์สามเณร  และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัย 

ช่วงเช้าคณะได้เดินทางไปยังพื้นที่ อ.วารินชำราบ เยี่ยมชุมชนวัดวารินทราราม พบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด จากนั้นเดินทางไปยังวัดเสนาวงศ์และวัดหายโศก เพื่อถวายกัปปิยภัณฑ์แก่พระภิกษุสามเณร จำนวน 30 ชุด 

 

ช่วงบ่ายคณะได้เดินทางเข้าสู่วิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย และการให้ความช่วยเหลือเยียวยาพระสงฆ์ สามเณร และประชาชน ในพื้นที่ โอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานปัจจัยเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้จัดกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน 1 ล้านบาท ประทานแก่คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ เพื่อนำไปเป็นทุนตั้งต้นสำหรับฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบเหตุอุทกภัยต่อไป และให้เชิญรับสั่งประทานกำลังใจให้ผู้ประสบภัยมีสรรพกำลังเข้มแข็งเร็ววัน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยแก่ญาติผู้เสียชีวิต (จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี) รวม 20 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น  1,700,000 บาท จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

หน้าแรก » การศึกษา