วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:08 น.

การศึกษา

มข.ปลูกจิตสำนึกนักศึกษา สร้างอาคารลด PM 2.5

วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 05.33 น.

มข.ปลูกจิตสำนึกนักศึกษา สร้างอาคารลด PM 2.5

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการประกวดออกแบบแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนรุกขชาติและบริเวณข้างเคียง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และโครงการออกแบบพัฒนาพื้นที่รอบอาคารศูนย์อาหารและบริการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้แก่คนรุ่นใหม่ตามแนวคิด  อาคารเขียว (Green building)  เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชั่วลูกหลาน โดยจัดแสดงผลงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน   ณ อาคารสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์  อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ  เผยว่า นักศึกษาชั้นปี 4 -5 ได้เรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเต็มที่แล้ว พร้อมเผชิญโลกความจริง  โดยกิจกรรมนี้เป็นความประสงค์ของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีนโยบายจะปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้นักศึกษามีพื้นที่กิจกรรมได้แก่ อาคารศูนย์อาหารและบริการ  องค์การนักศึกษา และสวนรุกขชาติ  เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานมหาวิทยาลัยชิ้นนี้  จึงเปรียบเสมือนเวทีฝึกงานจริงของนักศึกษา พบลูกค้าจริง พบปัญหาและการทำงานจริง ซึ่งอยู่ภายใต้วิชาการ การออกแบบ โดยรวมทุกศาสตร์สาขาวิชามาประยุกต์ใช้ อาทิ วิศวกรรม สถาปัตย์ ภูมิทัศน์  โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

 

 

นายอาณัช  ธรรมธร นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้ได้ใช้ความรู้ทุกรายวิชามาประยุกต์จริง ในพื้นที่จริงและพบความต้องการของลูกค้าจริง  โดยเฉพาะสิ่งที่อาจารย์ได้ปลูกฝังการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับแรก ต่อมาประหยัด ประโยชน์ใช้สอย และความสวยงาม เช่น ฝุ่น PM 2.5 สามารถแก้ไขโดยทำให้อากาศไม่ขัง ลมโกรกภายในอาคาร  รอบบริเวณอาคารควรมีไม้เลื้อยซับฝุ่นก่อน ลดพื้นที่คอนกรีตให้น้อยลงเพิ่มพื้นที่สีเขียว จะสามารถลดฝุ่นได้ประมาณหนึ่ง

 

“ความท้าทายใหม่กับสถาปนิกยุคใหม่ อาจารย์พยายามสอนคือ การเป็น Green building ปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องของทุกคนที่อยู่บนโลก  ต้องออกแบบอาคารลดใช้พลังงาน เช่นแอร์  หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่น เอามาบูรณาการลดใช้พลังงาน  อาคารจอดรถไม่จำเป็นต้องใช้แอร์ สิ่งที่เข้ามาในอาคารคือแดด ฉะนั้นเราแทรกแนวพืชพันธุ์เลื้อยไปตามตัวอาคาร เพื่อให้มองเห็นสีเขียวแทรกในตัวอาคาร  ซับพอต สร้างความเย็นให้อาคาร ให้รับแสงแต่ไม่รับความร้อนได้  มั่นใจว่าหากเมื่อลงไปปฏิบัติงานจริงจะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการรักษ์โลกแน่นอน”

 

 

 

หน้าแรก » การศึกษา