วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:53 น.

การศึกษา

เสนอตั้ง"สุรพล-บรรจบ-อำนาจ"คณะปรึกษา"สมเกียรติ ศรลัมพ์"

วันพุธ ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 19.37 น.

วันที่ 9 ต.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาจำนวน 29 คน ในจำนวนนั้นมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   ศ.(พิเศษ) ร.ท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ  ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และ ดร.อำนาจ บัวศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) 

 

หน้าแรก » การศึกษา