วันอังคาร ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 18:07 น.

การศึกษา

ม.นเรศวร ฉายหนังสั้นผลงานนศ.

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 06.00 น.

ม.นเรศวร ฉายหนังสั้นผลงานนศ.

 

 

ภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดฉายภาพยนตร์สั้น เรื่อง  “ภูผา I will follow  you” เรื่องราวของชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่ง ชื่อ “ภูผา” นิสิตปริญญาโท ที่รวมกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ที่ปรึกษา ลงพื้นที่ทำวิจัยในชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่ง เพื่อทำวิจัย  โดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับวิถีชนบท  เพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ให้จบการศึกษา   แต่การพบกับหญิงชรา นามว่า “ป้าสมร” อาจทำให้ความคิดของ “ภูผา” เปลี่ยนไป  และคุณค่า  มิตรภาพ และความสวยงาม อาจมีค่ามากพอที่จะตามใครไปสักคน ...

I will follow  you. กำหนดฉายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสามารถดูย้อนหลัง โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร www.facebook.com/nuedtechno

ทั้งนี้ภาพยนตร์สั้น เรื่อง  “ภูผา I will follow  you” ถ่ายทำโดยนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร เป็นผู้สอน ในรายวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมสมัย เพื่อให้นำความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา  นำไปถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อแนวคิดที่จะทำให้ผู้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าในการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคม

ที่น่าสนใจคือ ทั้งการเขียนบท ถ่ายทำ ตัดต่อ และนักแสดง เป็นนิสิตปริญญาโท มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด ไม่มีการหาตัวนักแสดงที่อื่นแต่อย่างใด รวมถึงยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้สอน  ร่วมแสดงจริงในครั้งนี้ด้วย  ประกอบด้วย

1. นายคธาเพชร สุทธิ  รับบท ภูผา  2. นางสาวเพียรพิมพ์  ยาระนะ รับบทธรธาร หน้าที่ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ 3. นางสาวเจษฎา  เปาจีน รับบท เจด  ทำหน้าที่ประสานงานกองถ่าย 4. นางสาวสราณี  สมไชยวงค์ รับบท ลูกศร หน้าที่    ผู้ช่วยช่างภาพ1/อุปกรณ์ประกอบฉาก 5.นางสาวประภัสสร  สำลี รับบท เบียร์ หน้าที่สวัสดิการกองถ่าย/อุปกรณ์ประกอบฉาก 6. นางสาวพิลาศศิริ  เสริมพงษ์  รับบทบุ๊ค หน้าที่แต่งหน้า-เสื้อผ้า 7.นางสาวกิ่งกมล  ศิริประเสริฐ   รับบทป้าสมร  หน้าที่    สถานที่ /อุปกรณ์ประกอบฉาก 8.นายศตายุ  วาดพิมาย  รับบท     เจ้านายภูผา หน้าที่    ช่างภาพ1 /บันทึกเสียง9.นางฤทัยกัญญา  ชูทอง  หน้าที่ ช่างภาพ 2 / ผู้จัดการกองถ่าย 10.นางสาวจีรวรรณ  บัวทอง  หน้าที่เขียนบท/ผู้กำกับ/ตัดต่อ  11.ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร รับบท อาจารย์  หน้าที่  ผู้อำนวยการสร้าง

 

 

(email  ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com , bat_mamsao@yahoo.com)

 

หน้าแรก » การศึกษา