วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 01:31 น.

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สาธิตทำกระทงรักษ์โลก

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 08.51 น.

ว.บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สาธิตทำกระทงรักษ์โลก

นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สาธิตการทำกระทงรักษ์โลกจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

(email  ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com , bat_mamsao@yahoo.com)