วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:59 น.

การศึกษา

ว.บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สาธิตทำกระทงรักษ์โลก

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 08.51 น.

ว.บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สาธิตทำกระทงรักษ์โลก

นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สาธิตการทำกระทงรักษ์โลกจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

(email  ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com , bat_mamsao@yahoo.com)

หน้าแรก » การศึกษา