วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 15:39 น.

การศึกษา

พระแน่นสภาฯ! ร่วมประชุมคณะอนุกมธ.พุทธและศาสนาอื่น

วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 16.55 น.

วันที่ 4 ธันวาคม 2562  พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมประชุมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ในกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ที่อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)  

 

หน้าแรก » การศึกษา